Kompaktní aseptické plnící zařízení

Kompaktní aseptické plnicí zařízení Alfa Laval Astepo (CAF) je extrémně všestranný a robustní plnicí systém určený k plnění široké škály potravin a nápojů do vhodných nádob v aseptických podmínkách.

Compact aseptic filler 2H right

Kompaktní aseptické plnicí stroje jsou obzvláště vhodné k plnění tekutin (jako jsou ovocné šťávy připravené ke konzumaci), hustých, nízkokyselých potravin a nápojů (například mléko, ochucené mléko, mléčné koktejly a poháry, rostlinné a masové výtažky) a viskózních produktů obsahujících pevné částice (jako jsou ovocné, citrusové a rajčatové koncentráty, sirupy a extrakty).

Jak to funguje

Před použitím je plnicí zařízení automaticky promyto a sterilizováno. Tento postup je plně automatický, skládající se z fáze CIP, po níž následuje sterilizační fáze, obě zahrnující opakované působení na ventily v kontaktu s produktem i oběhové ventily a ošetření tryskající párou. Pokud je v obou fázích vypnut jakýkoli poplach, je počítadlo času automaticky nastaveno na nulu a nespustí se, dokud není resetován stav, který spustil alarm.

Automatický cyklus otevírání, plnění a zavírání začíná poté, co bylo hrdlo vaku ručně vloženo do plnicí hlavy. Během tohoto plnicího cyklu jsou pečlivě monitorovány a řízeny teploty parních trysek a plnicího ventilu. U výrobků s nízkým obsahem kyseliny se přidává dezinfekční prostředek ve formě aerosolového postřiku.