Kompaktní aseptický plnící systém Astepo

Kompaktní aseptické plnicí zařízení Alfa Laval Astepo na tisíc litrů (TAF) je extrémně všestranný a robustní plnicí systém určený k plnění široké škály potravin a nápojů do vhodných nádob v aseptických podmínkách.

Thousand litre aseptic filler

Plnicí zařízení TAF je speciálně navrženo tak, aby plnilo vaky o objemu 1000 litrů v paletovatelných nádobách. Pomocí příslušného doplňkového vybavení a příslušenství je možné tyto jednotky použít také k plnění:

  • Vaků o objemu 220 litrů v bubnech
  • Vaků o objemu 5–20 litrů
  • 4 vaků o objemu 220 litrů v bubnech na paletách
  • Vaků 240/400 litrů v kartonových krabicích, dvojitých nádobách nebo speciálních provedeních

Jak to funguje

Před naplněním probíhá plně automatická fáze, která zahrnuje cyklický účinek ventilů v kontaktu s výrobkem, CIP oběhových ventilů a tryskání páry.Pokud je v obou fázích vypnut jakýkoli poplach, je počítadlo času automaticky nastaveno na nulu a nespustí se, dokud není resetován stav, který spustil alarm.

Následuje plně automatická fáze, při níž se pro sterilizaci použije přehřátá voda (ze sterilizátoru) nebo pára (volitelně) s cyklickým působením ventilů v kontaktu s výrobkem, sterilizačním okruhem a proudy páry. Pokud je v obou fázích vypnut jakýkoli poplach, je počítadlo času automaticky nastaveno na nulu a nespustí se, dokud není resetován stav, který spustil alarm.

Jakmile je hrdlo vaku (u vaků o kapacitě 5–1000 litrů ručně vloženo do plnicí hlavy, začne se automatický cyklus otevírání, plnění a zavírání. Během tohoto cyklu jsou pečlivě monitorovány a řízeny teploty parních trysek a plnicího ventilu. U vaků o objemu 1000 litrů začne produkt vstupovat do tohoto vaku s plnicí hlavou v dolní poloze.

Toto řešení zaručuje – zejména v případě viskózních produktů – že je vak naplněn rovnoměrně, což zabraňuje případnému sklápění rohů. Pokud se k naplnění pytlů o objemu 3 až 20 litrů používá automatický podavač vaků (ABF), automatické podávání, otevírání, plnění a uzavření celého vaku a naplnění dalšího vaku začíná po stisknutí tlačítka „START CYCLE“ (pouze u jednopalcové plnicí hlavy).

Thousand litreCompactAsepticFiller HIW 200x270