Alfa Laval - Stanice CIP

Stanice CIP

Stanice CIP je modulární zásuvná jednotka pro automatizované čištění na místě instalací pivovaru, včetně procesních potrubí, nádrží, plnících strojů a výměníků tepla. Režim čištění je plně nastavitelný na požadovaný cílový systém z hlediska doby čištění, teploty, tlaku a průtoku.

cip station front right 640x360

Čisticí roztok se čerpá přes speciálně navržený deskový výměník tepla, kde se ohřeje na požadovanou teplotu. Potom je směrován do cílového systému, který má být vyčištěn, a zpět do cirkulační nádrže obsažené v modulu CIP.

Po každé fázi čištění je čisticí roztok veden k vypouštění nebo zpět k nádrži pro pozdější opakované použití.

Systém dále zahrnuje automatické doplnění čisticích roztoků. Tento přípravný program může obsluha zahájit ručně, a to automaticky ve stanoveném čase nebo po zvoleném počtu čisticích sekvencí.

Výhody produktu

  • Vyvinuto ve spolupráci s pivovarnictvím
  • Nízké ztráty
  • Automatické ovládání
  • Sanitární design
  • Robustní konstrukce
  • Kompaktní design
  • Univerzální a adaptabilní na různé procesní požadavky
  • Nízká údržba