Stanice CIP

Stanice CIP je modulární zásuvná jednotka pro automatizované čištění na místě instalací pivovaru, včetně procesních potrubí, nádrží, plnících strojů a výměníků tepla. Režim čištění je plně nastavitelný na požadovaný cílový systém z hlediska doby čištění, teploty, tlaku a průtoku.

cip清洗系统-cip cleaning system

Čisticí roztok se čerpá přes speciálně navržený deskový výměník tepla, kde se ohřeje na požadovanou teplotu. Potom je směrován do cílového systému, který má být vyčištěn, a zpět do cirkulační nádrže obsažené v modulu CIP.

Po každé fázi čištění je čisticí roztok veden k vypouštění nebo zpět k nádrži pro pozdější opakované použití.

Systém dále zahrnuje automatické doplnění čisticích roztoků. Tento přípravný program může obsluha zahájit ručně, a to automaticky ve stanoveném čase nebo po zvoleném počtu čisticích sekvencí.

Výhody produktu

  • Vyvinuto ve spolupráci s pivovarnictvím
  • Nízké ztráty
  • Automatické ovládání
  • Sanitární design
  • Robustní konstrukce
  • Kompaktní design
  • Univerzální a adaptabilní na různé procesní požadavky
  • Nízká údržba