Modul pro sterilní filtraci

Modul Beer Sterile Filtration (BSF) značky Alfa Laval filtruje vaše pivo tak, že dosáhnete 100% retence bakterií bez tepelné degradace – aniž by to ovlivnilo chuť vašeho produktu. Umožňuje to použití naší jedinečné technologie membránové filtrace piva a filtračních svíček značky Sartorius.

Sterile beer filtration system

Náš filtr na pivo nabízí šetrné zpracování a zaručenou chuť

  • Filtrace s úplným odstraněním mikroorganismů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo chuť piva, bez tepelné degradace
  • Nízké okysličení kyslíku při spuštění a téměř nulové produktové ztráty
  • Maximální bezpečnost procesu
  • Snadno ovladatelná filtrace piva
  • Snadná integrace do stávajících výrobních linek

Sterilní filtrace s optimální bezpečností: Pro maximální bezpečnost je každá svíčka pro sterilní membránovou filtraci piva certifikovaná a systém filtrace piva provádí před zpracováním šarže kontrolu integrity. Nevyžaduje použití vyrovnávací nádrže a se svými malými rozměry tak šetří drahocenný prostor.

.
Beer filtration process chart

Kompletní řešení sterilní filtrace piva

Nabízíme kompletní systémy pro sterilní filtraci piva včetně předběžné a sterilní filtrace piva, CIP, filtrace vody a sterilní filtrace plynů. Filtrační systémy jsou speciálně navrženy pro maximalizaci výkonu sterilních filtračních svíček značky Sartorius.

Tyto systémy zahrnují krok předběžné filtrace s hloubkovými filtračními vložkami značky Sartorius, které maximalizují množství piva procházející sterilními filtračními vložkami a zvyšují tak produktivitu.

Světlé pivo se filtruje nejprve hloubkovými filtračními vložkami značky Sartorius se jmenovitou mírou retence 0,65 μm a následně krokem sterilní filtrace piva s využitím filtračních vložek Sartocool® s absolutní mírou retence 0,45 nebo 0,65 μm. Po odstranění mikroorganismů směřuje pivo přímo do plničky.

Systémy sterilní filtrace piva značky Alfa Laval jsou optimalizované pro účinné čištění CIP svíček pro předběžnou a sterilní filtraci piva. Ty se pravidelně čistí a regenerují standardním hydroxidem sodným. Celý systém filtrace piva včetně svíček se sterilizuje horkou vodou. Veškerá voda a čisticí roztoky CIP, které přicházejí do kontaktu se sterilními filtračními svíčkami, jsou předfiltrované, aby bylo vyloučeno případné riziko zanesení svíček částicemi.

Systém integruje přívod sterilních plynů pro zkoušky integrity a minimalizaci ztrát piva na začátku a na konci výrobního cyklu. Celý systém filtrace piva je řízen automaticky s cílem zajistit co nejlepší procesní podmínky spolu s maximální spolehlivostí, bezpečností a nejnižšími možnými náklady na výrobu piva.


.

Modul Beer Sterile Filtration (BSF)

Osvědčený, kompletní a plně automatizovaný modul pro sterilní filtraci piva pro velké pivovary, který nabízí maximální výkon a minimum prostojů.

BSFmodule 640x360
.

Modul Beer Sterile Filtration Mini (BSF Mini)

Kompaktní ruční modul pro sterilní filtraci piva navržený pro řemeslné pivovary.

BSF Mini 640x360
.