Steritank

Aseptické nádrže navržené a vyrobené ke skladování kapalin a viskózních produktů, včetně mléčných výrobků, před aseptickým plněním.

无菌罐

Aseptické nádrže SteriTank se skládají z nádob z nerezavějící oceli s přívodem produktu nahoře nebo dole, v závislosti na použitých produktech. Jsou navrženy tak, aby splňovaly nejpřísnější hygienické požadavky pro potravinářský a nápojový průmysl a jsou plně kompatibilní s postupy čištění na místě (CIP).

Nádrže mají polokulovité horní části a polokulovité nebo kuželové dno a jsou navrženy a testovány tak, aby pracovaly při maximálním tlaku 4 bar i za absolutního vakua. To znamená, že mohou pracovat bezpečně i v náročných podmínkách zpracování.

Aseptické nádrže SteriTank jsou k dispozici v různých průměrech a výškách, aby se vešly do volného prostoru, a lze je přizpůsobit tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám zákazníků.

Jednotky SteriTank mohou být vybaveny různými míchacími zařízeními, která nejlépe vyhovují konkrétním aplikacím v oblasti potravin a nápojů. K dispozici je i horizontální konstrukce, ideální pro produkty obsahující jemné pevné částice, například při výrobě hotových jídel.

Jak to funguje

Před zahájením produkce se aseptická nádoba sterilizuje párou a pak se ochladí. Nádrže o kapacitě menší než 3000 litrů jsou chlazeny vstřikováním sterilního vzduchu nebo dusíku, který je zároveň vhodný k zabránění nasávání vzduchu v důsledku podtlakového účinku.

Nádrže SteriTanks o kapacitě více než 3000 litrů jsou chlazeny ochlazenou vodou cirkulující přes duplikátor nádrže. Během chlazení je nádrž udržována pod mírným přetlakem. Sterilita vzduchu je zajištěna sadou filtrů a tlak je monitorován a řízen automaticky.

Součástí systému SteriTank je sada sterilních pneumatických ventilů pro přívod a výstup produktu. Tyto ventily jsou chráněny parní bariérou při řízené teplotě/tlaku, aby se zabránilo křížové kontaminaci. Jednotky jsou spravovány PLC s digitálním signálem v reálném čase, který zobrazuje různé provozní kroky (CIP, SIP, produkce) v různých barvách. Zobrazuje také polohu ventilů a kritické faktory, jako jsou teploty atd., a dále objem produktu uvnitř nádrže. Jako volitelná funkce mohou být softwarově zaznamenána a uložena data ze zpracování a je možné dodat přehledový panel s barevným digitálním zpracováním signálu.