Aldox Core

Prefabrikované jednotky ALDOX jsou konfigurované tak, aby zajistily účinnou přípravu odvzdušněné a oxidem uhličitým sycené vody vysoké kvality za běžných podmínek zpracování.

阿法拉伐 Aldox™Core水脱氧系统

Efektivní, standardizované odplynění vody

Světově proslulé odplyňovací systémy ALDOX™ jsou již dlouhou dobu preferovanou technologií přípravy vody bez kyslíku nejvyšší kvality pro použití v pivovarnictví a při výrobě nápojů.

Řada ALDOX nyní zahrnuje i prefabrikované standardní odvzdušňovací jednotky ALDOX Core. Ty disponují všemi výhodami procesního know-how ALDOX s přednastavenými a továrně testovanými parametry, které se osvědčily pro většinu běžných provozních podmínek.

V jednoduchosti je krása

Řada prefabrikovaných systémů odplynění vody ALDOX Core vám umožňuje využít „krásu jednoduchosti“ a vyhnout se stanovování příliš přesných specifikací.

Tento jedinečným způsobem úsporný přístup minimalizuje vaše investice a umožňuje získat systém odplynění vody, který po dodání a instalaci pracuje s maximální účinností. Tím se eliminují nákladné, časově náročné postupy při spouštění a uvádění do provozu.

Nízké náklady - maximální účinek

To vše, v kombinaci s doloženými nízkými provozními náklady řešení ALDOX, umožňuje minimalizovat celkové náklady na vlastnictví u zařízení na odplyňování vody.

Tři modely – tři účely

Prefabrikované systémy ALDOX Core jsou v současné době k dispozici v následujících verzích, z nichž každá je navržena tak, aby splňovala konkrétní soubor standardních požadavků na zpracování:

  • ALDOX-SBD je určen pouze pro odplyňování vody,
  • ALDOX-SAD pro kombinaci odplyňování s chlazením,
  • ALDOX-SPD pro kompletní nabídku odplyňování, pasterizace a chlazení.

Pro každý model je k dispozici řada předdefinovaných volitelných doplňků, které lze instalovat při výrobě a zajišťují další funkce.

Jak to funguje

Systémy ALDOX Core jsou samostatné odplyňovací moduly, které jsou předem nakonfigurovány a sestaveny. Před dodávkou také v továrně podrobeny důkladným testům.

Kolona ALDOX odstraňuje kyslík z přiváděné vody, která je vedena přes rozdělovač kapaliny v horní části kolony. Vysoká desorpce kyslíku se dosahuje průchodem oxidu uhličitého jako stripovacího plynu při atmosférickém tlaku přes vrstvu výplně. Speciálně vyvinutý vnitřní výplňový materiál zajišťuje největší možnou styčnou plochu kapaliny s plynem.

Výjimečná účinnost

Tato odplyňovací technologie slouží k výjimečně účinnému odstraňování kyslíku při velmi nízké spotřebě plynu. Ve vodě se rozpustí 95 % nebo více stripovacího plynu vstupujícího do kolony, což snižuje potřebu dodatečné karbonace produktů, jako je finální pivo z vysoce koncentrované mladiny.Výsledná voda je prakticky zbavena kyslíku a shromažďuje se ve spodní části kolony.

Automatizovaný provoz

Prefabrikované systémy ALDOX Core jsou plně automatizované.Všechny operace řídí systém PLC a jsou monitorovány systémem s ochranou proti selhání.Pracovníci obsluhy vybírají z bohaté nabídky jasně definovaných funkcí pomocí snadno použitelného barevného dotykového panelu.

Všechny jednotky ALDOX Core jsou zároveň navrženy pro postupy CIP (čistění na místě).V souladu s předpisy pro potravinářský průmysl jsou všechny součásti, které jsou v kontaktu s procesními kapalinami, vyrobeny z nerezové oceli s tepelně odolnými těsněními.

Aldox Core image 130x100