Aldox

Alrox je speciální procesní modul určený k odstraňování volného, dispergovaného, případně rozpuštěného vzduchu z široké řady potravinářských výrobků pomocí vakuového odvzdušnění.

真空脱气模块

Efektivní odvzdušnění vede k menší oxidaci produktu.Tím je zajištěno lepší zachování důležitých živin, jako je vitamin C, a dále zajištění lepší chuti a barevné stability produktu.Mezi další významné výhody patří menší zanášení v následných tepelných úpravách, což má za následek zvýšenou provozuschopnost.Odstranění vzduchu zároveň zlepšuje výkon následných homogenizačních procesů.

Jak to funguje

Základní model Alrox pracuje na základě horké deaerace.

Po přidání doplňkového modulu rozmetacího rozvaděče Alfa Laval lze pracovat při nižších teplotách za použití odvzdušnění za studena.  

Horká deaerace

Vstupní produkt, který má běžně teplotu asi 40–60° C, je přes rozdělovací trysku přiváděn do vakuové nádoby. Podtlak přítomný uvnitř této nádoby odpovídá teplotě varu, která je o 2 až 5° C nižší než vstupní teplota produktu.

Produkt expanduje do vakua. Uvolnění tlaku a výsledný var způsobí okamžité odpařování části vody v produktu. To má za následek odstranění veškerého vzduchu, který může být přítomen v jakékoli formě.

Vakuum v odlučovači je udržováno kapalinokružnou vývěvou. Odvzdušněný produkt je vypouštěn skrze spodní výstup do odsávacího čerpadla, které produkt odčerpá k dalšímu kroku zpracování.  

Studená deaerace

V rozmetacím rozvaděči Alfa Laval, který je volitelným vybavením modulu odvzdušňovače Alrox, se speciální disk otáčí vysokou rychlostí, čímž se produkt při vstupu do vakuové nádoby roprostře v tenkých vrstvách. To znamená, že zachycený vzduch je s maximální účinností mechanicky vystaven podtlaku.