X series

Dekantační odstředivky řady X společnosti Alfa Laval jsou navrženy tak, aby zajišťovaly nákladově efektivní provoz v řetězci zpracování olivového oleje, a to pro dvoufázový i třífázový provoz.

Alfa Laval Decanter Centrifuge

Konstrukční vlastnosti a výhody

Dekantační odstředivky mají speciální systém nazvaný variabilní dynamický tlak (Variable Dynamic Pressure – VDP). Geometrie bubnu a dopravníku umožňuje vyvinout před vypouštěním vysoký tlak na pevnou fázi, čímž je dosaženo vyššího stupně vysušení. Elektronickým řízením rychlosti dopravníku (diferenční rychlosti) lze úroveň tohoto tlaku upravit a nastavit tak, aby byl dosažen požadovaný stupeň vysušení.

Dvoufázový a třífázový proces

Stejnou dekantační odstředivku lze použít pro dvoufázový i třífázový provoz, a to na základě rozdílů v měrné hmotnosti.

Při třífázovém provozu umožňují speciální vlastnosti geometrie bubnu využít tzv. systém ARA. Systém ARA ovládá specifickou regulaci hladiny kapaliny v dekantační odstředivce, která optimalizuje kvalitu oleje i spotřebu vody.

Vyšší čirosti oleje odděleného třífázovým procesem může být dosaženo přidáním nižšího množství ředicí vody. Tím je zajištěna vyšší kvalita oleje a snížení spotřeby pitné vody. Ze stejného důvodu se v celé konstrukci používá nerezová ocel AISI 316 a skříně jsou také vyrobeny z nerezové oceli.

Součástí konstrukce jsou skříně se závěsy, které zajišťují snadné otevírání, údržbu a čištění.

Dekantační odstředivky jsou vybaveny i systémem ochrany proti přetížení v provedení s elektronickým nebo mechanickým uvolňováním.

Jak to funguje

Princip činnosti

Konstrukce dekantační odstředivky zajišťuje separaci přiváděné olivové pasty na tři fáze – olej, pevnou fázi a vodu.

Olivová pasta se do bubnu přivádí přes stacionární vstupní trubku a poté se plynule urychluje přívodním rotorem.

Separace probíhá v horizontálním válcovém bubnu vybaveném šnekovým dopravníkem. Odstředivá síla způsobuje okamžité usazování pevných látek na stěně bubnu.

Dopravník se otáčí ve stejném směru jako buben, ale jinou rychlostí, a dopravuje pevnou fázi do kuželového zakončení. Protože je lehčí, proudí olej uvnitř a pevné látky se pohybují směrem k vnějšímu obvodu, zatímco voda zůstává uprostřed. Separace probíhá po celé délce válcové části bubnu.

Dvě kapalné fáze procházejí přes vibrační filtr na příslušná výstupní hrdla a poté jsou vypouštěny do sběrných nádrží.