Y series

Dekantační odstředivky řady Y společnosti Alfa Laval jsou navrženy tak, aby zajišťovaly nákladově efektivní provoz v řetězci zpracování olivového oleje, a to konkrétně pro dvoufázový provoz.

Olive-oil Y 640x360

Konstrukční vlastnosti a výhody

Tyto dekantační odstředivky mají speciální konstrukci pro dvoufázový provoz. Geometrie dopravníku umožňuje dobrý výkon díky:

  • Otevřené a šetrné konstrukci „Esbjerg“, která je schopna zajistit maximální výkon a odolnost proti opotřebení.
  • Zvláštnímu ramenu pro migraci oleje do výstupního hrdla kapaliny, které je schopno optimalizovat výtěžnost a vyčistit olej bez vzniku turbulencí.
  • Speciální konstrukci dopravníku pro zlepšení přepravy pevných látek a separace kapalin.
  • Dlaždicím z karbidu wolframu na dopravníku u modelu Alfa Laval Y9 a Alfa Laval Y10. Volitelný doplněk u modelu Alfa Laval Y8. Speciální a exkluzivní ochrana proti opotřebení, která výrazně snižuje náklady na údržbu dopravníku.

Elektronickým řízením rychlosti dopravníku (diferenční rychlosti) lze dobu retence upravit a nastavit tak, aby byl dosažen požadovaný stupeň vyčistění oleje. Elektronické řízení diferenčních otáček se provádí pomocí kmitočtového měniče (VFD), který je přímo připojen k jedinečné převodovce s přímým pohonem značky Alfa Laval. Toto nové uspořádání umožňuje snížit spotřebu energie a opotřebení.

V celé konstrukci se používá nerezová ocel vysoké kvality a skříně se závěsy, které zajišťují snadné otevírání, údržbu a čištění.

Dekantační odstředivky jsou vybaveny i systémem ochrany proti přetížení.

Jak to funguje

Konstrukce dekantační odstředivky zajišťuje separaci přiváděné olivové pasty na dvě fáze – olej a vlhkou pevnou fázi.

Olivová pasta se do bubnu přivádí přes stacionární vstupní trubku a poté se plynule urychluje přívodním rotorem. Separace probíhá v horizontálním válcovém bubnu vybaveném šnekovým dopravníkem. Odstředivá síla způsobuje okamžité usazování vlhkých pevných látek na stěně bubnu.

Dopravník se otáčí ve stejném směru jako buben, ale jinou rychlostí, a dopravuje vlhkou pevnou fázi do kuželového zakončení. Protože je lehčí, proudí olej uvnitř a vlhké pevné látky se pohybují směrem k vnějšímu obvodu. Separace probíhá po celé délce válcové části bubnu. Kapalné fáze procházejí přes vibrační filtr na příslušná výstupní hrdla a poté se vypouští do sběrných nádrží.