Mycí stroje

Správně vyčištěné olivy zajistí dlouhou životnost a výkonnost ostatních zařízení v závodě na zpracování olivového oleje.

washing machines-olive 640x360

Při extrakci olivového oleje je velmi důležité olivy řádně vyčistit, aby byly zaručeny vhodné podmínky pro získání co nejlepšího produktu. Přivedení čistých oliv do procesu také znamená, že strojní zařízení ve výtlačném potrubí je chráněno před nadměrným opotřebením.

Alfa Laval dodává čtyři standardní typy mycích stupňů v závislosti na požadavcích na kapacitu a stupni automatizace:

  • Kompaktní mycí zařízení
  • Standardní mycí zařízení
  • Speciální šetrné mycí zařízení
  • Speciální automatické mycí zařízení

Na vyžádání lze dodat i další mycí stupně.

Konstrukční vlastnosti a výhody

Mycí stupně Alfa Laval jsou vyrobeny z nerezové oceli a jsou konstruovány s ohledem na pevnost a spolehlivost. Jsou určeny k efektivnímu čištění oliv při zachování celistvosti plodů.

Jak to funguje

Před dosažením mycího zařízení jsou procházejí olivy přes defoliátor, kde proudění vzduchu generované výfukovým ventilátorem odsává listy, větvičky apod. V mycím zařízení se pak voda používá ke zbavení oliv případné zbývající zeminy, kamenů a dalších nečistot z oliv. Prací voda se po dekantování recykluje a neustále se ve stanoveném poměru přimíchává čistá voda.

Obvykle je oplachovou sprchou na vibrační síto nepřetržitě přiváděna  čistá voda, která odpovídá 10 % hmotnosti oliv. Mycí zařízení dále zajišťuje odstranění veškerých kamínků nebo jiných těžkých cizích předmětů, které by v případě výskytu mohly způsobit poškození dekantačních odstředivek použitých později v procesu extrakce.

Pro použití v situacích, kde se vyskytuje tolik kamení a jiných nečistot, že je obtížné zajistit jejich kompletní odstranění, je také k dispozici speciální jednotka pro odstraňování kamenů Alfa Laval.