Flexitherm Core

Flexitherm Core jsou standardizované moduly pro pasterizaci piva a nápojů. Technologie Flexitherm je široce považována za nejvhodnější řešení pro zajištění dlouhé skladovatelnosti hygienicky zabalených nápojů podléhajících zkáze, ať už sycených oxidem uhličitým nebo ne. Alfa Laval nabízí řadu standardizovaných pasterizačních modulů Flexitherm Core, které jsou ve výrobě konstrukčně upraveny na běžné konfigurace procesů, a automatizační sestavy.

Flexitherm core 640x360

Standardizované konfigurace řady Flexitherm Core jsou navrženy tak, aby pokryly převážnou většinu běžných požadavků na pasterizační kapacitu mezi 40 a 400 hl/hod. Každá konfigurace je optimalizována tak, aby efektivně zajišťovala konstantní pasterizační efekt (možnost volby z 10–100 jednotek) při proměnlivém průtoku na základě následujících provozních podmínek:

 • Teplota a tlak vstupu a výstupu produktu 2° C a 200 kPa
 • Obsah CO2 do 6,0 g/litr
 • Pasterizační teploty 67–76° C
 • Udržovací doba při maximální kapacitě je 30 sekund.

Výhody přímo z výroby

Každý modul Flexitherm Core je samostatná pasterizační jednotka, která je před dodávkou nakonfigurována, sestavena a testována ve výrobním závodě.Tyto moduly – koncipované na základě přístupu maximálně jednoduché konstrukce – nabízejí nákladově efektivní a konstrukčně připravená řešení, která zajišťují nekompromisní výkon a kvalitu za relativně nízkou cenu.

Moduly Flexitherm Core vám nabízejí řadu evidentních výhod:

 • Stabilní ošetření produktu i při variabilním průtoku
 • Redukce kapacity až o 50 % od jmenovité
 • Spolehlivý řídicí systém PU, který zajišťuje konzistentní pasterizaci
 • Velmi nízká spotřeba energie
 • Standardizovaný modulární design zajišťuje rychlé a včasné dodání
 • Předmontáž a tovární testování modulu instalovaného na rámu
 • Výjimečná spolehlivost a nízké nároky na údržbu, udržení prostojů na naprostém minimu
 • Moderní automatizovaný řídicí systém zajišťuje mimořádnou efektivitu výroby a minimalizuje výrobní ztráty
 • Přímá integrace automatizovaného řídicího systému do monitorovacího systému většího rozsahu