BlueVap

Systém tepelné separace BlueVap převede černý vodní odpad z extrakce olivového oleje na čistou vodu, která může být bezpečně vypouštěna do místních čistíren odpadních vod.

bluevap 640x360

Čistá voda a koncentrát

Městské čistírny odpadních vod v mnoha zemích obvykle odmítají přijímat černý vodní odpad z výroby olivového oleje.

Proto společnost Alfa Laval vyvinula systém tepelné separace s uzavřenou smyčkou BlueVap, který je určen speciálně k řešení náročných vlastností takových odpadních vod. Tím se snižuje zatížení producentů olivového oleje i náklady na likvidaci odpadu.

Systém BlueVap převede černý vodní odpad na čistou vodu, která může být bezpečně použita k zavlažování polí nebo vypouštěna do jakékoliv vhodné místní čistírny odpadních vod, a biologicky odbouratelný koncentrát, který lze smíchat s ostatním odpadem.

Prefabrikovaný a plně automatický

Systém tepelné separace BlueVap je prefabrikovaný, plně automatický systém čištění, který je určen pro nepřetržité zpracování černé vody z výroby olivového oleje.

BlueVap je vybaven nejmodernější technologií odpařování, která je v současné době k dispozici a vychází z know-how společnosti Alfa Laval, předního světového výrobce výměníků tepla. Systém zajišťuje mimořádnou tepelnou účinnost kombinovanou s velmi nízkou spotřebou elektrické energie na kg upravené černé vody, což má za následek výrazné snížení provozních nákladů.

BlueVap_Thermal_separation_system_jars.png

Černá voda (100 %) před úpravou technologií BlueVap

Čistá voda (80 %) po úpravě

Koncentrát (20 %) po úpravě

Výhody produktu

  • Osvědčené a spolehlivé řešení
  • Nízké náklady na zpracování odpadních vod
  • Kompaktní, modulární jednotka, která se snadno instaluje při minimálním narušení výroby
  • Nevyžaduje se žádná pára ani chladicí voda
  • Vysoká odolnost vůči zanášení
  • Automatizovaný a uživatelsky přívětivý provoz – vyžaduje pouze minimální dohled

Jak to funguje

Pokročilá technologie odpařování

Systém úpravy BlueVap je navržen tak, aby zohledňoval skutečnost, že mnoho výrobců olivového oleje nemá k dispozici dodávky páry ani chladicí vody.

Poté, co černá voda prošla počáteční filtrací, využívá systém tepelné separace BlueVap vyspělé odpařovací technologie Alfa Laval k rozdělení proudu odpadní vody na dvě části – na čirou vodu a koncentrát.

Přibližně 80 % zpracované černé vody končí jako čistá voda, která může být použita k zavlažování polí nebo bezpečně vypouštěna do vhodné kanalizační soustavy. Zbývajících 20 % se skládá z biologicky odbouratelného koncentrátu. Ten se běžně přidává do odpadu z dekantační odstředivky v zařízení na výrobu olivového oleje nebo se spálí při kogeneraci.

Technologie BlueVap je k dispozici s kapacitou zpracování až do 1000 litrů za hodinu nebo 2500 litrů za hodinu.

        BlueVap_Thermal_separation_system_flowchart.jpg