AS-H Komorový lis

Komorové lisy Alfa Laval jsou ideálním řešením všude tam, kde je sušina kalového koláče hlavní prioritou. Ve srovnání s jinými technologiemi přitom zaručují minimální náklady na polymer a energii. Řada komorových lisů nabízí bezkonkurenční kvalitu, integritu a vynikající účinnost.

AS-H Plate Press front 640x360

Komorový lis Alfa Laval je ideálním řešením pro aplikace při odvodňování kalu, kde je velmi důležitá sušina kalového koláče. Tento lis umožňuje dosáhnout suchých pevných látek až do 40% a snadno se přizpůsobí všem požadavkům na odvodnění. Provozní náklady jsou minimalizovány díky velmi nízké spotřebě polymeru a energie. 

Řada komorových lisů nabízí bezkonkurenční kvalitu, integritu a vynikající účinnost.

Komorový lis je k dispozici v různých verzích - vestavných, membránových a deskových. Rámy jsou vyráběny z uhlíkové oceli, přičemž je k dispozici plná automatizace. Standardní přívodní tlak je 7, 10 a 16 barů (g). Na základě domluvy však poskytujeme jednotky s vyšším tlakem pro průmyslové aplikace.

Události a akce

Jak to funguje

Komorový lis se skládá ze sady filtračních desek, které jsou k sobě stlačovány hydraulickým pístem. Filtrační desky jsou tvarovány tak, aby mezi nimi vznikla dutina nebo mezera, kde se vytváří filtrační koláč (pevný).

Nejdříve se komorový lis plní suspenzí, dokud nejsou všechny výše uvedené prostory naplněny. Jakmile suspenze zaplní veškerý prostor mezi jednotlivými komorami lisu, otevřou se ventily v horních a spodních rozích filtračních desek, aby mohl odcházet filtrát (obvykle voda), zatímco se dovnitř čerpá další suspenze. Nakonec se suspenze nemůže dále čerpat, protože filtrační koláč zabírá veškerý prostor mezi komorami. V tomto okamžiku se filtrační desky oddělí buď mechanickými nebo manuálními prostředky, obvykle jedna po druhé, což umožňuje odebrat filtrační koláč.