AS-H Pásový lis G3

Třípásový lis G3 s nezávislým gravitačním patrem je schopen zpracovat kal s obsahem méně než 1 % suchých pevných látek. Kal je v gravitační zóně účinně zahuštěn a díky tomu připraven pro vysokotlakou zónu.

Alfa Laval ashbrook belt press

Nezávislé gravitační patro může pracovat při odlišné rychlosti než tlaková zóna, takže řídký kal je možné přivádět na rychleji se pohybující pás v gravitační zóně vysokou hydraulickou rychlostí. Výsledkem je zařízení, které není omezeno standardními hydraulickými a plnicími rychlostmi typických dvoupásových strojů. Třípásový stroj je určen speciálně pro kal s méně než 1,5% obsahem přiváděných pevných látek. To znamená, že zařízení nemusí před pásovým lisováním používat gravitační zahušťovač nebo nádrž k zahuštění kalu.

Přednosti

  • Až 5krát vyšší výkon při stejných podmínkách jako u konvenčních pásových lisů,
  • o 1 - 2 % vyšší obsah pevných látek v koláči při práci se zředěným kalem,
  • nezávislé pásy pro gravitační a tlakovou zónu,
  • větší tolerance / flexibilita při zpracování různých přiváděných pevných látek,
  • dvojitá funkce jako gravitační pásový zahušťovač nebo pásový filtrační lis,
  • k dispozici v různých tlakových profilech včetně verze pro vysoký obsah pevných látek.

Události a akce