Pásový zahušťovač AS-H

Gravitační pásový zahušťovač Alfa Laval je určen pro komunální kal a všechny ostatní kaly, které mají tendenci k flokulaci. Zahušťovač pracuje na principu odloučení kapaliny od pevných látek gravitačním odvodněním s využitím pomalu se pohybující pásové tkaniny.

Alfa Laval Ashbrook gravity belt thickener

Vlastnosti

 • Patentovaná rampa pro vyšší produktivitu zahuštění,
 • konstrukce z nerezové oceli AISI 316 nebo AISI 304,
 • robustní mechanismus řízení a napnutí pásu,
 • zcela zapouzdřená konstrukce pro eliminaci aerosolu a zápachu,
 • z vnějšku nastavitelné shrnovače,
 • 20% zvětšení filtrační plochy,
 • jen několik pohyblivých částí.

Výhody

  • Konstrukce bránící únikům kapaliny,
  • minimální požadavky na obsluhu,
  • nízká spotřeba energie,
  • nízká spotřeba polymeru,
  • nízký vnitřní objem pro minimalizaci nákladů na zařízení pro regulaci zápachu,
  • nákladově efektivní zahuštění,
  • vhodné k venkovnímu provozu,
  • bez požadavků na další flokulační nádrž a směšovací ventil,
  • vyšší procento zahuštěných suchých pevných látek,
  • vyšší kapacita zpracování.

 

Události a akce

Jak to funguje

Pásový zahušťovač je vybaven patentovaným směšovacím ventilem kalu a polymeru s nastavitelným pákovým ramenem, které je pro zajištění dostatečně  turbulentního smísení kalu s polymeremtřeba nastavit asi na 70% otevření.

Retenční nádrž na kal známá také jako flokulační komora se plní zespodu a poté se hladina zvedne nad přepad, aby byla zajištěna rovnoměrná distribuce kalu na pásu.

Kalové shrnovače vtlačí kal do tratí. To umožňuje průtok volné vody pásovou tkaninou v místech, kde se kal nevyskytuje, což podporuje proces přípravy odvodnění. Kalové shrnovače lze zvednout a odstranit tak útržky atd.