Rotační zahušťovače

Alfa Laval nabízí různé typy rotačních bubnových filtrů pro efektivní zhušťování kalu. Princip rotačního zahušťovače spočívá v dopravě kalu předem upraveného polymerním flokulantem uvnitř pomalu se otáčejícího bubnu z filtrační tkaniny. Kal zůstává v bubnu, zatímco kapalná fáze protéká skrz filtrační tkaninu. Výstupní koncentrace kalu je regulována pomocí regulace nátoku, sklonu a rychlosti otáčení bubnu.

转鼓过滤器