ALDRUM

Systém zahuštění kalů ALDRUM vám umožňuje snížit objem kalu až o 90 %. Je ideální k zahušťování před procesy, jako je vyhnívání nebo odvodňování, a ke snižování objemu kalů před uložením nebo přepravou.

转鼓过滤器

Instalace a údržba mechanického zahušťovače kalů ALDRUM nemůže být snadnější – stačí jej ukotvit na místo a připojit externí napájení a potrubí. Bubnový zahušťovač ALDRUM je prověřené, spolehlivé a uživatelsky přívětivé zařízení s jednoduchou robustní konstrukcí.

Optimalizované zahušťování

Bubnové zahušťovače ALDRUM lze přizpůsobit tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám při zahušťování kalů. Účiného zahušťování lze docílit vhodným nastavením rychlosti plnění, typem a množstvím dávkovaného polymeru, nastavením rychlosti míchadla flokulačního reaktoru (je-li instalováno), nastavením rychlosti otáčení bubnu, nastavením úhlu sklonu bubnu a intervalů jeho ostřiku.  Pro náročné aplikace je dále k dispozici výběr různých filtračních sít.

Společnost Alfa Laval zajišťuje široký sortiment zařízení pro čistírny odpadních vod, jako jsou dekantační odstředivky, spirálové výměníky tepla a doplňková zařízení. 

Jak to funguje

ALDRUM

Bubnový zahušťovač ALDRUM pracuje na principu průchodu kalu s přídavkem polyelektrolytu (neboli vyvločkovaného kalu) pomalu se otáčejícím bubnovým sítem. Kal je zachycen uvnitř bubnu, zatímco uvolněná voda prochází filtračním sítem.

Spotřeba oplachové vody je nízká díky přerušovanému čištění síta, a to buď pitnou vodou, vodou z odtoku ČOV nebo upraveným filtrátem. Zahušťovač ALDRUM lze nastavit tak, aby vyhovoval individuálním potřebám při zpracování kalu. Účiného zahušťování lze docílit vhodným nastavením rychlosti plnění, typem a množstvím dávkovaného polymeru, nastavením rychlosti otáčení bubnu, nastavením úhlu sklonu bubnu a intervalů jeho ostřiku. Efektivního dávkování polymeru a tvorby vloček je dosaženo instalací flokulačního reaktoru a / nebo směšovacího ventilu před vlastní zahušťovač. 

Přesné plnění vašich požadavků

Pro celou řadu zahušťovačů ALDRUM je k dispozici široký výběr příslušenství

Směšovací ventil: Zajišťuje důkladné promíchání polymeru a kalu. Lze jej instalovat přímo na vstup bubnového zahušťovače nebo před flokulační reaktor

Flokulační reaktor: Jednoduchý netlakový reaktor, který urychluje tvorbu velkých a pevných vloček. Lze jej instalovat přímo na vstup bubnového zahušťovače

Jímka zahuštěného kalu: Kontrolovaným a efektivním způsobem odvádí zahuštěný kal do kalového čerpadla

Základní ovládací panel: Jednoduché, uživatelsky přívětivé ovládání bubnového zahušťovače, včetně řízení hladiny ve flokulačním reaktoru (pokud je instalován).

Ovládací panel linky zahuštění: Řešení ovládání „vše v jednom“. Řízení podávacího čerpadla, čerpadla zahuštěného kalu a čerpadla polymeru, jakož i vlastní řízení bubnového zahušťovačes kontrolou hladiny ve flokulačním reaktoru a jímce zahuštěného kalu.