Šnekový lis 20

Šnekový lis Alfa Laval Screw Press 20 je jednoduché řešení s nízkou spotřebou elektrické energie určené pro výkonné odvodňování flokulovaných kalů z komunálních a průmyslových čistíren odpadních vod. Jeho odvodňovací výkon je 5 m3/h vyhnilého kalu nebo 10 m3/h aktivovaného přebytečného kalu.

Screw press 20 front closed 640x360

Tento výkonný šnekový lis je uživatelsky přívětivé, spolehlivé a robustní strojní zařízení charakteristické vysokou provozuchopností.Středně vysoká rychlost otáčení má za následek nízkou spotřebu elektrické energie, s přímým pozitivním dopadem na provozní náklady.

Řídicí jednotka Alfa Laval zajišťuje trvalý nepřetržitý provoz s minimálními požadavky na dohled.Provoz při malých otáčkách vede k mimořádně nízké hlučnosti a zajišťuje dobré pracovní prostředí. Zároveň klade nízké nároky na náhradní díly. Mezi možnosti využití patří odvodňování kalů z komunálních čistíren odpadních vod (primární, sekundární, smíšený nebo vyhnilý kal) i průmyslových biologických kalů a residuí z bioplynových stanic.

Šnekový lis nabízí při zpracování těchto odpadů řadu výhod díky snížení objemu kalu, které vede k nižším nákladům na přepravu a likvidaci.

Výhody šnekového lisu 20

  • snížení množství kalu, snížení nákladů na dopravu a likvidaci, 
  • non-stop provoz, 
  • mimořádně nízká spotřeba elektrické energie, 
  • mimořádně nízká hladina hluku, 
  • kompletní zapouzdření, 
  • nízké opotřebení součástí.

Jak to funguje

Separace probíhá v nakloněném bubnu se štěrbinovým sítem, které tvoří stěnu válce, a vyhnovacím šnekem.  Po zavedení vyvločkovaného kalu ve formě suspenze (po přidání roztoku polymeru) do vstupní komory se v první části bubnu oddělí volná voda.

Následně kalová suspenze vstupuje do tlakové zóny bubnu a stupeň odvodnění postupně roste. Díky protitlaku vytvořenému zúženým výstupním otvorem se z kalového koláče při pohybu směrem k výstupu uvolňuje více vody.

Uvolněná voda se vypouští do odtoku pod bubnem. Štěrbinové síto se průběžně čistí přerušovaným proplachováním z vnější strany síta a stírátky na obvodu vyhrnovacího šneku.