Duté deskové membrány

Alfa Laval vyrábí duté deskové membrány pro použití v modulech membránových bioreaktorů (MBR). Kombinací toho nejlepšího ze dvou odlišných membránových technologií – dutých vláken a plochých desek – jsou duté deskové membrány, široce využívané k čištění odpadních vod a kalů. Duté deskové membrány Alfa Laval mají jedinečnou strukturu dutých distančních vložek mezi membránami a jsou k dostání v kazetách, které se při výrobě modulu MBR mohou skládat až tři na sebe.

MBR_membranes_alfa_laval_wastewater_treatment_640X360 - Copy.jpg

Konstrukce produktu

Dutá desková membrána PVDF Alfa Laval je ultrazvukově navařena na polypropylenový rám, což v porovnání např. s lepenými membránami poskytuje silný spoj.Kromě toho je to jediná plochá desková membrána s dutým distančním prvkem, která umožňuje čistění pomocí recirkulace, a tím i skutečně rovnoměrné čištění celého povrchu.Tím se snižuje zanášení membrány, prodlužuje její životnost a omezuje používání chemikálií.

Konstrukce modulu

Membránový filtrační modul Alfa Laval (MFM) se skládá ze standardních paketů dutých deskových membrán umístěných uvnitř nerezového rámu s příslušnými přípojkami, tzv. modul membránového bioreaktoru (MBR).Alfa Laval nabízí moduly MBR s jednou, dvěma nebo třemi kazetami (jednoduchý, dvojitý nebo trojitý modul).

Jedinečnou vlastností konstrukce MFM je to, že pracuje s mimořádně nízkou hodnotou TMP po celé ploše membrány.To znamená, že směsná tekutina, která prochází přes membránu, se nehromadí ani nepřilne k povrchu.To významně snižuje zanášení, což je také jedním z hlavních omezení efektivní implementace technologie MBR.Nízká hodnota TMP vede k výraznému omezení potřeby čištění, čímž se sníží náklady i prostoje.

Výhody

  • Rovnoměrné využití celého povrchu membrány
  • Mimořádně nízký transmembránový tlak (TMP)
  • Robustní konstrukce modulu
  • Plně stohovatelný design, lepší využití čistícího vzduchu
  • Nižší požadavky na chemické čištění
  • Snadnější údržba
  • Nižší požadavky na pomocná zařízení

Akce a události

Vyžádat si informace

Vyžádat si cenovou nabídku pro Duté deskové membrány

Kontaktní osoba