MBR membrány

Technologie membránových bioreaktorů je perspektivním řešením pro čištění komunálních i průmyslových odpadních vod. Umožňuje maximalizovat využití zdrojů, minimalizovat náklady a zavést do provozu perspektivu oběhového hospodářství. Membránové moduly Alfa Laval pro bioreaktory spojují výhody technologií dutých vláken a plochých desek. S membránami Alfa Laval MBR získáte bezproblémové čištění odpadních vod při nízkých provozních nákladech.

MBR membrane alfa laval 640X360

Membránové bioreaktory ─ komplexní řešení pro čištění komunálních a průmyslových odpadních vod.

 • Minimalizujte spotřebu energie
 • Snižte potřebu čištění
 • Usnadněte údržbu
 • Maximalizujte kapacitu

V čele technologie MBR - představujeme vylepšenou membránu MBR společnosti Alfa Laval

Nová verze našich filtračních modulů pro membránové bioreaktory obsahuje řadu vylepšení, která zvyšují kapacitu, snižují spotřebu energie a ještě více snižují náklady na údržbu. Naše nová membrána MBR, založená na osvědčené technologii, kterou používáme ve stovkách instalací již více než 15 let, zaručuje spolehlivý provoz při nejnižších možných celkových nákladech na vlastnictví. Bez ohledu na rozměry vaší nádrže můžeme maximalizovat kapacitu vašeho zařízení pomocí naší řady stohovatelných membránových modulů různých velikostí.  

.

Příklady z praxe

Po celém světě je instalováno více než 290 systémů MBR společnosti Alfa Laval, které se zabývají všemi typy čištění komunálních a průmyslových odpadních vod.

Central Clear Creek používá membrány MBR Alfa Laval

Společnost Clear Creek v Denveru v Coloradu si vybírá MBR membrány Alfa Laval namísto konvenčních membrán s aktivovaným kalem kvůli vysoké kvalitě odpadních vod, spolehlivosti, úspoře nákladů díky nízkým nárokům na údržbu, snadnému použití a dalším důvodům.

Schwander Polska si vybírá MBR od společnosti Alfa Laval kvůli nízkým nákladům na životní cyklus

Společnost Schwander Polska navrhuje, staví a provozuje čistírny odpadních vod založené na technologii membránových bioreaktorů (MBR). Aby zajistila dlouhou a bezproblémovou provozuschopnost při minimálních provozních nákladech, rozhodla se používat membrány Alfa Laval MBR ve všech svých projektech úpravy vody. 

Alfa Laval MBR maximalizuje flexibilitu a kvalitu odpadní vody ve společnosti KMC

Výrobce bramborového škrobu KMC zpracovává ve své čistírně odpadních vod odpadní vodu s 10 000 mg CHSK/l. Díky membránám MBR od společnosti Alfa Laval má společnost možnost flexibilně používat nejvhodnější bakterie ve svých membránových bioreaktorech a může splnit požadavky obce na kvalitu odpadní vody při čištění odpadních vod. 

Jak to funguje

.

Příroda je plná příkladů chytrých a efektivních procesů a my jsme se při navrhování našich modulů MBR inspirovali řadou z nich. To se nám velmi osvědčilo a výsledkem jsou nízké náklady na energii, minimální čištění a vysoká kvalita vody. Naše systémy modulů MBR postupně vyvíjíme, abychom je ještě více zdokonalili, vždy však se stejnou hlavní zásadou: přirozenou účinností.

LowResist™

Jedinečná konstrukce LowResist společnosti Alfa Laval zajišťuje našemu membránovému modulu extrémně nízkou tlakovou ztrátu. Právě díky velmi nízkému transmembránovému tlaku (TMP) vyžadují membrány Alfa Laval MBR mnohem méně čištění a údržby než jiné MBR na trhu. Nízký TMP znamená, že nedochází k zanášení pórů, pouze ke snadnému odstraňování povrchového znečištění.

To je také důvod, proč mohou filtry Alfa Laval MBR pracovat gravitačně s pouhým 1 m vody nad modulem, což umožňuje maximalizovat kapacitu nádrže bez nutnosti používat čerpadla.

V našem novém modelu jsme vylepšili technologii LowResist, abychom ještě více snížili transmembránový tlak. Nové membrány mají otevřené strany, což umožňuje volný průtok vody do permeátových boxů. To vede k rovnoměrnějšímu rozložení tlaku na membráně, což zlepšuje kapacitu a snižuje potřebu čištění. 

S Aerator™

Náš nejnovější model MBR je vybaven systémem provzdušňování S Aerator. Tento nový, vylepšený systém minimalizuje spotřebu vzduchu během procesu filtrace odpadní vody.

Nový S Aerator společnosti Alfa Laval využívá jednořadou konstrukci kombinovanou s proplachovacím potrubím.

Tato konstrukce usnadňuje zapínání a vypínání vzduchu během provozu a umožňuje provozovat membránové moduly MBR se střídavým provzdušňováním. To znamená, že v systémech s více než jedním membránovým modulem je provzdušňování aplikováno střídavě, nikoli nepřetržitě. To je možné, aniž by se zanášení stalo problémem díky extrémně nízkému TMP. Velkou výhodou je úspora energie, investičních nákladů a nákladů na údržbu.

QuickSwap™

MBR membrány se snadno instalují a vyměňují díky jedinečné technologii QuickSwap™ společnosti Alfa Laval. Unikátní technologie QuickSwap™ společnosti Alfa Laval znamená, že každý balíček lze vyjmout samostatně, čímž se minimalizuje potřebná výška zdvihu nad membránovým modulem. To znamená, že membránové moduly MBR společnosti Alfa Laval jsou vhodné zejména pro vnitřní nebo podzemní instalace, kde další výška zdvihu znamená vyšší investiční náklady.

Membrány lze snadno vyměnit díky technologii QuickSwap™. Díky tomu, že jsou všechny membrány v modulu namontovány v balíčcích, lze celý balíček vyměnit během jedné operace, místo aby bylo nutné vyměňovat každý membránový prvek zvlášť.

Chcete-li vyměnit balíček, stačí snížit hladinu v nádrži, vyjmout starý balíček a vložit nový. Není třeba vyndávat celý modul z nádrže ani trávit čas ujišťováním se, zda je každý membránový prvek po výměně membrán na svém místě.

Alfa Laval MBR QuickSwap
Alfa Laval MBR high capacity

Optimalizované pro vysokou kapacitu

Nové membránové moduly Alfa Laval MBR vyžadují při provozu pouze dvě volné strany, a proto je lze instalovat vedle sebe v řadách, čímž se výrazně zvyšuje hustota instalovaných membrán.

Rozsah různých velikostí modulů v kombinaci s malou hloubkou vody potřebnou pro gravitační provoz umožňuje optimalizovat využití stávajících nádrží a maximalizovat instalovanou plochu membrán. S řešením společnosti Alfa Laval získáte největší plochu membrány na objem nádrže.

Vysoká odolnost proti zanášení a absence zanášení pórů u membrány Alfa Laval MBR umožňuje provozovat bioreaktor s až o 50 % vyšší koncentrací nerozpuštěných látek než u filtrů jiných výrobců.

Kombinace těchto faktorů znamená, že s membránami Alfa Laval MBR získáte maximální kapacitu na objem nádrže.

MBR membrány ─ navržené pro aplikace filtrace odpadních vod

Membrány jsou klíčovou součástí MBR čistíren odpadních vod a při čištění průmyslových odpadních vod. Všechny membrány používané v našich modulech MBR vyvíjíme a vyrábíme sami, abychom zajistili nejvyšší kvalitu a nejlepší životnost. Membrány jsou vyrobeny z PVDF odolného vůči chlóru a byly speciálně optimalizovány pro použití v odpadních vodách.

Membrány poskytují absolutní bariéru pro bakterie, mikroplasty a několik dalších znečišťujících látek a vyčištěná voda zaručeně splňuje požadavky na opětovné využití vody nebo na vypouštění odpovědné k životnímu prostředí.

Alfa Laval MBR membranes

Plně automatizované pro nízké nároky na personál

Membrány Alfa Laval MBR se snadno obsluhují a lze je plně automatizovat. Všechny důležité aspekty, jako je čištění vzduchem, délka cyklu a CIP, lze spouštět, řídit a monitorovat na dálku. Jedinou nutnou manuální prací při úpravě vody s našimi MBR moduly je zajištění naplnění nádrží pro čisticí chemikálie.

Výsledné nároky na personál jsou proto velmi nízké, obvykle přibližně 1/4 úvazku obsluhy na jedno zařízení.

Čištění

Díky velmi nízkému transmembránovému tlaku a absenci zanášení pórů je potřeba jen velmi málo čištění. Při běžném provozu stačí každých 10 minut dvouminutový odpočinek, aby čisticí vzduch odstranil povrchové znečištění.

Není nutné časté zpětné proplachování ani chemicky zesílené zpětné proplachování - pouze jedno až dvouhodinové čištění CIP každé dva až tři měsíce. Časová úspora ve srovnání s jinými systémy MBR je velmi velká.

Dlouhé cykly čištění CIP přinášejí také výhody v podobě minimalizace opotřebení membrán a spotřeby chemikálií. 

.

Výhody

Nová verze našich membránových bioreaktorových filtračních modulů obsahuje řadu vylepšení, která zvyšují kapacitu, snižují spotřebu energie a ještě více snižují náklady na údržbu.

treated water

Vynikající kvalita vody s membránovým bioreaktorem

Jednou z největších výhod membránového bioreaktoru je vynikající kvalita odpadní vody. Vzhledem ke stále přísnějším regulačním požadavkům si můžete být jisti, že když investujete do membránových modulů MBR od společnosti Alfa Laval, máte řešení, které vám zajistí budoucnost.

Membrána představuje absolutní fyzikální bariéru, která odstraňuje všechny bakterie a řadu dalších patogenů, stejně jako všechny mikroplasty, takže je vhodná pro řadu prospěšných aplikací pro opětovné použití, například pro zavlažování.

Systém MBR je také skvělým řešením pro odstraňování látek vzbuzujících obavy, mikropolutantů a léčiv z komunálních a nemocničních odpadních vod.

Membrány MBR společnosti Alfa Laval jsou akreditovány podle kalifornské normy 22 a v nedávných studiích čistírny odpadních vod v Dánsku byla prokázána jejich naprostá účinnost při odstraňování mikroplastových znečišťujících látek. Proto si můžete být jisti, že vyhoví vašim budoucím provozním potřebám i potřebám místního životního prostředí.

reduce energy cost 350x281 jpg

Nízké náklady na energii

Energie je hlavním nákladem na provoz zařízení MBR, a proto je energetická účinnost prvořadým úkolem. MBR membrány Alfa Laval nabízejí nejlepší výkon na trhu při nejnižších možných nákladech na energii.

Jedinečná konstrukce LowResist™ našich membrán MBR umožňuje jejich provoz s využitím gravitace jako jediné hnací síly, čímž odpadají náklady na čerpací energii.

Nový S Aerator™ společnosti Alfa Laval umožňuje optimalizovat čištění vzduchem, a tím i spotřebu energie pro dmychadlo, aniž by hrozilo zvýšené ucpávání aerátoru nebo zvýšené zanášení membrán.

MBR membranes alfa laval wastewater treatment 640X360 Copy

Minimální čištění

Velmi nízký transmembránový tlak (TMP), který je základem technologie membránového modulu LowResist, minimalizuje zanášení a následně i potřebu čištění. Nízký TMP eliminuje zanášení pórů, což znamená, že jediné čištění, které filtr Alfa Laval MBR kdy potřebuje, je relaxační čištění/čištění vzduchem každých 10 minut a CIP 4-6krát ročně. 

 Jinými slovy:

 • Žádné zpětné proplachování
 • Nízké požadavky na zpětné proplachování chemikáliemi a ve většině případů žádné namáčení.
 • Filtrační modul není třeba během jeho životnosti nikdy vyjmout z nádrže.
 • Minimální CIP
 • Minimální použití chemikálií
 • Obrovská úspora času
 • Menší opotřebení membrán a čerpadel
MBR benefits 590x450 03

Snadný a spolehlivý provoz

Každý detail membránového systému Alfa Laval MBR byl navržen a vyroben speciálně pro použití v odpadních vodách. V systému nejsou žádné pohyblivé části ani ventily a použití čerpadel bylo minimalizováno. Nic nebylo ponecháno náhodě, aby byla zajištěna maximální spolehlivost a co nejnižší nároky na údržbu.

Neexistuje žádná údržba, která by vyžadovala vyjmutí filtračního modulu z nádrže bioreaktoru nebo jeho vyprázdnění. V případě, že potřebujete vyměnit membránu, náš jedinečný systém QuickSwap vám to umožní provést v rekordně krátkém čase v nádrži s membránou. 

Pokud přebudováváte stávající čistírnu odpadních vod na technologii MBR, není nutné žádné pokročilé školení vašeho personálu. Všechny technologie našeho systému budou vašemu personálu známé.

MBR benefits 590x760 04

CAPEX - nízké investiční náklady

Membrány Alfa Laval MBR nabízejí maximální kapacitu v jakémkoli dostupném prostoru. Bez ohledu na to, zda stavíte novou nebo modernizujete stávající čistírnu, uvidíte, že naše řešení snižují investiční výdaje (CAPEX).

Nové čistírny odpadních vod

U nových čistíren můžete výběrem společnosti Alfa Laval výrazně ušetřit na stavebních pracích. Velikost nádrže může být menší než u jiných systémů MBR díky vysoké hustotě membrán a schopnosti pracovat s vyšší koncentrací nerozpuštěných látek. Systém Alfa Laval může pracovat až s o 50 % vyšší koncentrací pevných látek než řešení s dutými vlákny, což umožňuje použít menší nádrž.

A se systémem Alfa Laval nemusíte instalovat čerpadla pro recirkulaci kalu. Provádíme ji pomocí vzduchového zdvihu, což znamená, že čisticí vzduch cirkuluje kal. Díky jednoduchosti konstrukce membrány Alfa Laval MBR také ušetříte za čerpadla a potrubí. Protože systém může pracovat s gravitací jako hnací silou, je čerpadlo CIP jediným čerpadlem, které potřebujete.

Stávající zařízení

U stávajících zařízení umožňuje velká flexibilita našeho filtračního systému MBR přizpůsobit jej jakékoli stávající infrastruktuře. Můžete si vybrat, zda chcete nechat systém pohánět gravitací, nebo použít nízkoenergetická čerpadla permeátu. Díky naší nabídce membránových modulů různých velikostí můžeme do vaší stávající nádrže (nádrží) vměstnat maximální kapacitu membrán.

.

Služby

Servis membrán a zařízení MBR

Naše systémy MBR se vyznačují snadným a málo častým servisem. Veškerá údržba se provádí s membránovými moduly v nádrži. Moduly není třeba z nádrže během jejich životnosti nikdy vyjímat.

Vzhledem k tomu, že membrány MBR společnosti Alfa Laval fungují na principu gravitace a vzduchového zdvihu, nejsou zde žádná čerpadla vody nebo kalu, která by bylo třeba servisovat. Občasný servis vyžadují pouze ventily, čerpadlo CIP a vzduchové dmychadlo.

Pokud potřebujete vyměnit membrány v modulu na konci jejich životnosti, zjistíte, že naše nová konstrukce QuickSwap tuto práci značně usnadňuje. Všechny membrány v modulu jsou namontovány v kazetě a vy pouze snížíte hladinu nádrže a vyměníte celou kazetu s membránami.

Modulární konstrukce znamená, že při instalaci potřebujete pouze 1,3 m volného prostoru nad okrajem nádrže, abyste mohli moduly zvednout na místo. To je cenné, pokud je vaše MBR umístěna v interiéru a prostor je omezený.

 

extending performance service man cogwheels 373x427

Servisní smlouvy

Uzavřením servisní smlouvy se společností Alfa Laval získáte naprostý klid a záruku výkonu. Tým odborníků společnosti Alfa Laval na MBR zajistí, že získáte úroveň toku a TSS uvedenou ve smlouvě.

Jediné, o co vás žádáme, je, abyste nám třikrát ročně zaslali provozní údaje, abychom mohli vyhodnotit provoz vašeho systému. Jednou ročně navštíví váš závod odborník na MBR společnosti Alfa Laval, aby s vámi probral možnosti optimalizace a provedl vizuální kontrolu.

Pokud máte uzavřenou servisní smlouvu, jsme přítomni i při uvedení do provozu a mechanická záruka se prodlužuje až na 5 let.

Rok v životnosti membrány Alfa Laval MBR

diagram jan dec[1]

Partnerství 

Rádi vás podpoříme v každém kroku procesu, od počáteční fáze návrhu až po celou dobu životnosti vašeho zařízení.

Naše spolupráce se zákazníky často začíná již ve fázi návrhu, kdy můžeme pomoci optimalizovat zařízení tak, aby byla zajištěna maximální kapacita, kvalita vody a energetická účinnost. Flexibilita našeho systému nám umožňuje přizpůsobit nové zařízení přesně podle vašich požadavků a my se postaráme o to, aby biologie ve vaší nádrži dostala ty nejlepší možné podmínky.

Můžeme také dodat zařízení na odvodňování kalu, které je prověřené a splňuje požadavky kladené na pevné látky produkované v zařízeních MBR.