Membránové filtrační moduly LabStak

Alfa Laval nabízí širokou škálu malých modulů LabStak™, které jsou ideální pro testování na místě. Získávají se tak cenné údaje pro vyhodnocení proveditelnosti procesu, určení konstrukce a rozšíření, optimalizaci stávajících výrobních linek nebo zpracování výrobků s vysokou hodnotou.

labstak m20 front 640x360

Moduly LabStak™ pro malá měřítka

Pro zajištění optimálního řešení je často vhodné provádět pokusy v malém měřítku. Ty lze použít ke zjištění proveditelnosti procesu, určení konstrukčních údajů pro rozšíření, optimalizaci stávajících výrobních linek nebo dokonce k malému zpracování výrobků s vysokou hodnotou a/nebo malých objemů.

Naše řada modulů LabStak™ je založena na jedinečném designu desek a rámů s velikostí modulů: M10, M20, M37, M38 a M39. Kapacita našich modulů LabStak™ se pohybuje od pouhých 57 ml objemu testovacího média v modulu Alfa Laval LabStak™ M10 až po 3 litry v modulu Alfa Laval LabStak™ M39H. Je možné testovat všechny filtrační procesy: Reverzní osmóza, nanofiltrace, ultrafiltrace a mikrofiltrace. 

U modulu Alfa Laval LabStak™ M20 nabízíme možnost testovat také spirálově vinuté membrány, protože modul lze vybavit speciálně navrženým pouzdrem M20-2,5". To z něj činí ideální nástroj pro počáteční testování spirálových prvků před screeningem na plochých listových membránách.

Testování na místě nebo v pilotních zařízeních Alfa Laval

Alfa Laval poskytuje malé moduly, jednotky a pilotní zařízení pro testování na místě ve spojení s jiným procesním zařízením a pro testování ve vlastním moderním zkušebním centru pro vývoj membrán a aplikací v Nakskově v Dánsku. V obou případech poskytujeme také vysoce kvalifikované procesní poradenství.

Výhody

  • První screeningová hodnocení můžete provést ve vlastní laboratoři a získat tak správné odpovědi na zásadní otázky.
  • Stejná konstrukce se používá pro zařízení v malém i průmyslovém měřítku, což umožňuje vyvíjet nové procesy a výrobky.
  • Shromážděná data jsou přesná a spolehlivá pro snadné rozšiřování.
  • Společnost Alfa Laval má vlastní zkušební centrum pro vývoj membrán a aplikací, kde jsou odborníci připraveni vám pomoci s procesním know-how a testováním.
  • Můžete provádět experimenty s konfigurací deskového i spirálového modulu, a to se všemi filtračními procesy.

Jak funguje membránová filtrace

Fyzická separace

Membránová filtrace je fyzikální separační proces, při kterém je hnací silou rozdíl tlaku mezi oběma stranami speciální membrány. Tento proces se vyznačuje schopností oddělovat molekuly různých velikostí a vlastností.

Téměř veškerá průmyslová membránová filtrace se provádí jako příčná (cross-flow) filtrace, kdy filtrovaná kapalina proudí paralelně s membránou vysokou rychlostí a pod tlakem.

Fyzická bariéra

Membránová filtrace spočívá v tom, že jeden vstupní proud prochází membránovým systémem, který jej rozdělí na dva jednotlivé proudy, tzv. permeát a retentát. Membrána, která je odděluje, je fyzikální bariéra s vysoce specializovanými vlastnostmi - bariéra, kterou mohou projít pouze určité vybrané složky vstupního proudu.

Průchod membránou

Póry takového membránového materiálu jsou tak malé, že se měří v angstromech (10-10 m) , a k protlačení kapaliny skrz ně je zapotřebí tlak. Ve skutečnosti jsou póry v membránách používaných pro nanofiltraci a reverzní osmózu tak malé, že je nelze vidět ani pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu.

 

 

"

Dlouholeté zkušenosti s membránami

Zkušenosti společnosti Alfa Laval s membránovou filtrací sahají téměř stejně daleko jako samotná technologie a my se s vámi chceme o naše zkušenosti podělit.