Membránové filtrační moduly LabStak

Alfa Laval offers a wide range of small-scale LabStak modules which are ideal for on-site testing. Valuable data is gained for evaluation of process feasibility, determination of design and up-scaling, optimization of existing production lines or processing of high-value products.

labstak m20 front 640x360

Small-scale LabStak­® modules

In order to ensure the optimum solution, it is often advisable to conduct experiments on a small scale. These can be used to establish process feasibility, determine design data for up-scaling, optimize existing production lines or even carry out small-scale processing of high-value and/or low-volume products.

Our range of LabStak® modules is based on the unique plate-and-frame design with the module sizes: M10, M20, M37, M38 and M39. The liquid capacity of our LabStak® modules varies from only 57 ml of test media volume in the Alfa Laval LabStak® M10 module up to 3 litres in the Alfa Laval LabStak® M39H module. It is possible to test all filtration processes: Reverse osmosis, nanofitration, ultrafiltration and microfiltration. 

For the Alfa Laval LabStak® M20 module we offer the possibility to test also spiral wound membranes as the module can be equipped with a specially designed M20-2.5" housing. This makes it a perfect tool for initial spiral element testing before screening on flat sheet membranes.

On-site testing or at Alfa Laval pilot facilities

Alfa Laval provides small-scale modules, units and pilot plants for testing on-site in connection with other process equipment and for testing at our own state-of-the-art Membrane and Application Development Test Centre in Nakskov, Denmark. In both cases, we also provide highly skilled process consultancy services.

Výhody

  • Umožňuje provést první screeningové hodnocení ve vlastní laboratoři a získat správné odpovědi na důležité otázky
  • Stejný design se používá jak pro malé, tak pro průmyslové zařízení, které vám umožní vyvíjet nové procesy a produkty
  • Shromážděné údaje jsou přesné a spolehlivé 
  • Alfa Laval má vlastní testovací centrum pro membrány a vývoj aplikací, kde jsou odborníci připraveni vám pomoci s procesním know-how a zkušebním procesem
  • Umožňuje provádět experimenty

Jak to funguje

Fyzikální separace

Membránová filtrace je fyzikální separační proces, při kterém je hnací silou rozdíl v tlaku na obou stranách speciální membrány. Tento proces je charakterizován schopností oddělit molekuly různých velikostí a vlastností. Téměř veškerá průmyslová membránová filtrace se provádí formou tangenciální filtrace, kdy kapalina, která je filtrována, proudí při vysoké rychlosti a tlaku paralelně s membránou.

Fyzická bariéra

Membránová filtrace v nejjednodušší podobě znamená průchod jediného vstupního proudu přes membránovou soustavu, která jej rozdělí na dva samostatné proudy známé jako permeát a retentát. Membrána, která je odděluje, je fyzická přepážka s vysoce specializovanými vlastnostmi – bariéra, kterou mohou procházet pouze určité vybrané složky vyskytující se ve vstupním proudu.

Prostupnost

Póry materiálu membrány jsou tak malé, že se měří v angstromech (10-10 m), a k tomu, aby přes ně kapalina prostupovala, je nezbytné vyvíjet tlak. Póry v membránách používaných pro nanofiltraci a reverzní osmózu jsou dokonce tak malé, že je nelze spatřit ani pomocí skenovacího elektronového mikroskopu.

Dlouholeté zkušenosti a membránami

Alfa Laval má s membránovou filtrací dlouholeté zkušenosti a ráda se s vámi o ně podělí.