Membránové filtrační moduly

Díky své konstrukci s otevřeným kanálem jsou moduly společnosti Alfa Laval unikátní a vhodné prakticky pro jakoukoli viskozitu, a dokonce i pro nerozpustné látky. Moduly Alfa Laval jsou schváleny pro sanitární provoz a nabízejí velké výhody v případech, kdy je čistota produktu nejdůležitější a dokonalé čištění a dezinfekce jsou nutností.

阿法拉伐M39L/H模块

Moduly pro každou potřebu

Základní principy membránové filtrace jsou stejné bez ohledu na to, zda je membrána svinutá do spirálového prvku nebo rozřezaná na ploché části, které se vejdou do jednotek typu deska a rám.
Membránové filtrační moduly vyráběné společností Alfa Laval proto používají stejné typy membrán, jaké jsou nabízeny pro spirálově vinuté prvky Alfa Laval. Díky jedinečné koncepci s otevřeným kanálem je deskový a rámový modul od společnosti Alfa Laval jasnou volbou v případech, kdy má retentát vysokou viskozitu.

Vysoká propustnost

Instalace s deskami a rámy má obvykle vyšší propustnou kapacitu na jednotku plochy membrány ve srovnání s tím, čeho lze dosáhnout pomocí spirálovitě vinutých membránových prvků. Průmyslové moduly typu plate-and-frame mají aktivní plochu membrány v rozmezí od 1,65 m² do 60 m². Tyto moduly lze kombinovat do větších systémů pomocí několika modulů umístěných buď sériově, nebo paralelně, aby se dosáhlo požadované kapacity.

Výhody

  • konstrukce otevřeného kanálu pro vysoce viskózní produkty
  • sanitární provedení pro vysokou čistotu a čištění výrobků
  • stejné typy membrán pro deskové moduly i spirálově vinuté prvky.
  • zvýšená kapacita permeátu ve srovnání se spirálovými zařízeními.
  • snadná výměna jednotlivých membrán
  • flexibilní modulární konstrukce pro řešení na míru

UF plate-and-frame loops

Výše uvedený obrázek ukazuje deskový a rámový systém Alfa Laval s diafiltrací, který se často používá ke zpracování roztoků s vysokým obsahem nerozpuštěných látek a viskózních vstupních roztoků.

Mezi typické aplikace patří získávání antibiotik z celých bujónů, koncentrace enzymů a dextranů a čiření šťáv.

Uvedený proces s deskami a rámem lze také kombinovat například se spirálovým procesem Alfa Laval, což přináší výhodu použití permeátu ze spirálového procesu jako diafiltrační vody v procesu s deskami a rámem. Tím se výrazně sníží potřeba procesní vody.

Jak to funguje

Flow pattern of M39 module

Průtok v deskovém a rámovém modulu od společnosti Alfa Laval. Červená barva je přívod/odtok. Žlutá je permeát.

Modul s deskou a rámem od společnosti Alfa Laval je navržen s otevřenými kanály po celém povrchu membrány. Těmi protéká vstupní proud/retentát.

Samotná membrána je podepřena dutými deskami s četnými štěrbinami, které umožňují shromažďování permeátu a jeho odvádění z modulu pomocí sběrných trubek.

Moduly s deskou a rámem používají samotnou membránu, která se pomocí pojistných kroužků nebo pásků uzavírá před promísením přívodu a retentátu do permeátových kanálů. Tím se také zabrání jakýmkoli únikům ze samotného zásobníku desek.

Plate-and-frame membrane replacementDíky konstrukci modulů s deskou a rámem od společnosti Alfa Laval lze jednotlivé membrány vyměnit, aniž by to mělo vliv na ostatní membrány modulu.

Řešení na míru díky flexibilnímu designu

Membránová zařízení Alfa Laval jsou navržena na modulární bázi, která poskytuje vysoký stupeň flexibility, protože membrány jsou zabudovány do modulů, moduly jsou zabudovány do smyček a smyčky jsou zabudovány do systémů.

Konstrukci systému tak lze přizpůsobit jakýmkoli procesním potřebám a v případě nárůstu výrobních požadavků jej lze snadno rozšířit. To znamená, že vaše investice může následovat po jakémkoli požadovaném zvýšení výrobní kapacity, jakmile to budete potřebovat - a s relativně nízkými dodatečnými náklady.