Modul M30

Modul Alfa Laval M30 je speciálně navržen pro úlohy reverzní osmózy (RO) a nanofiltrace (NF). Díky svým jedinečným vlastnostem je modul M30 od společnosti Alfa Laval ideální volbou pro velké množství aplikací v biotechnologickém, farmaceutickém, potravinářském a nápojovém průmyslu a také pro čištění vody a odpadních vod.

module m30 front 640x360

Odvádí vodu

Pokud jde o odstraňování nebo obnovu vody, je lepší metodou reverzní osmóza. Čistou vodu lze oddělit od rozpuštěných solí a pevných látek. V kontinuálním režimu, ve velkém měřítku a nákladově efektivním způsobem.

Produkty citlivé na teplo, jako je vaječný bílek, aminokyseliny, léčiva, ředěné potraviny a nápoje, lze koncentrovat při nízkých teplotách. Náklady jsou mnohem nižší než u jiných, tradičních procesů - často dosahují až 50% úspory energie ve srovnání například s rozprašovacím sušením.

Modul s deskou a rámem, M30

Standardní modul Alfa Laval M30 s deskou a rámem je vyroben z nerezové oceli a odolných polymerů. Tento sendvič distančních prvků a desek s membránou je spojen jediným centrálním šroubem a je navržen tak, aby se pod hydraulickým tlakem vytvořily membránové průtokové kanály.

Základní modul je stejný pro všechna odvětví. Modul Alfa Laval M30 však lze zvětšit nebo zmenšit a osadit čerpadly pro libovolný účel. Díky tomu je modul M30 ideální volbou pro použití v průmyslových odvětvích, jako je biotechnologie a farmacie, potravinářství a výroba nápojů, stejně jako pro úpravu vody a odpadů.

Modul Alfa Laval M30 je k dispozici s membránou o ploše až 19 m² a může pracovat při tlaku až 60 barů při 55 °C a pH až 9 (až 12 pro CIP). Může být vybaven celou řadou plochých membrán pro reverzní osmózu a nanofiltraci, které jsou k dispozici u společnosti Alfa Laval.

 

Výhody

  • sanitární provedení se všemi materiály v souladu s předpisy FDA a EHS.
  • snadné čištění pomocí CIP (Cleaning-In-Place)
  • malý vnitřní objem
  • snadná detekce a výměna poruch membrán
  • nízká spotřeba energie
  • chemické a tepelné tolerance dané membránami a typem materiálu desek.
  • koncentrace roztoků citlivých na teplo a roztoků s nízkou molekulovou hmotností.

Jak to funguje

M30 GA drawing

Modul s deskou a rámem od společnosti Alfa Laval je navržen s otevřenými kanály po celém povrchu membrány. Těmi protéká vstupní proud/retentát.

Samotná membrána je podepřena dutými deskami s četnými štěrbinami, které umožňují shromažďování permeátu a jeho odvádění z modulu pomocí sběrných trubek.

Moduly s deskou a rámem používají samotnou membránu, která se pomocí pojistných kroužků nebo pásků uzavírá před promísením přívodu a retentátu do permeátových kanálů. Tím se také zabrání jakýmkoli únikům ze samotného zásobníku desek.

Plate-and-frame membrane replacementDíky konstrukci modulů s deskou a rámem od společnosti Alfa Laval lze jednotlivé membrány vyměnit, aniž by to mělo vliv na ostatní membrány modulu.