Modul M37

Modul Alfa Laval M37 je speciálně navržen pro ultrafiltraci (UF) a mikrofiltraci (MF) produktů s vysokou viskozitou (50-250 cP) a fermentačních bujónů. Modul je zvláště vhodný pro použití v průmyslových odvětvích, jako jsou biotechnologie a farmacie, potravinářství a výroba nápojů, jakož i výroba celulózy a papíru.

module m37 left side 640x360

Vylepšené produkty a procesy

Ultrafiltrace (UF) je jedinečná v tom, že umožňuje separaci, koncentraci a čištění kapalin najednou. Voda a látky s nízkou molekulovou hmotností procházejí membránou, zatímco látky s vysokou molekulovou hmotností jsou odmítány.

Kompozitní struktura našich mikrofiltračních (MF) a ultrafiltračních (UF) membrán, která se skládá z nosné vrstvy pro mechanickou pevnost a tenčí selektivní vrstvy pro separaci, kombinuje to nejlepší ze dvou světů: vysokou mechanickou pevnost a vysokou kapacitu/průtok.

Modul desky a rámu, M37

Modul Alfa Laval M37 s deskou a rámem je náš vysoce koncentrovaný modul pro kapaliny s extrémně vysokou viskozitou. Mnohé produkty jsou nenewtonovské, takže mají tendenci se zvyšující se rychlostí proudění řídnout. Tento efekt je plně využit ve výjimečné konstrukci systému tenkých kanálků modulu M37, díky čemuž jsou moduly použitelné pro produkty nezpracovatelné většinou jiných UF systémů.

Modul je k dispozici s plochou membrány až 27 m² a může pracovat při teplotách až 80 °C, tlaku až 15 barů a pH 1 až 14. Může být vybaven celou řadou plochých ultrafiltračních a mikrofiltračních membrán, které jsou k dispozici u společnosti Alfa Laval.

Výhody

  • zpracování látek s extrémně vysokou viskozitou
  • zpracování vysoce koncentrovaných produktů
  • nízká spotřeba energie
  • standardní moduly s plochou membrány až 27 m²
  • provoz při nízkém tlaku
  • robustní a zároveň flexibilní konstrukce z nerezové oceli a polymeru
  • otevřená konstrukce kanálu pro manipulaci s širokým rozsahem viskozit
  • snadná detekce poruchy membrány a její výměna na místě
  • přesné rozšiřování výroby zvyšováním velikosti nebo počtu modulů.
  • sanitární provedení se všemi materiály v souladu s předpisy FDA a EHS.

Jak to funguje

M37 drawing

Modul s deskou a rámem od společnosti Alfa Laval je navržen s otevřenými kanály po celém povrchu membrány. Těmi protéká vstupní proud/retentát.

Samotná membrána je podepřena dutými deskami s četnými štěrbinami, které umožňují shromažďování permeátu a jeho odvádění z modulu pomocí sběrných trubek.

Moduly s deskou a rámem používají samotnou membránu, která se pomocí pojistných kroužků nebo pásků uzavírá před promísením přívodu a retentátu do permeátových kanálů. Tím se také zabrání jakýmkoli únikům ze samotného zásobníku desek.

Plate-and-frame membrane replacementDíky konstrukci modulů s deskou a rámem od společnosti Alfa Laval lze jednotlivé membrány vyměnit, aniž by to mělo vliv na ostatní membrány modulu.