Pilotní laboratorní zařízení

Provádění zkoušek na pracovišti pro laboratorní a pilotní zkoušky pomáhá zákazníkům odpovědět na jejich otázky a dát konečnou podobu jejich podnikatelským záměrům. Alfa Laval nabízí širokou škálu malých jednotek a pilotních zařízení, která jsou ideální pro testování na místě u zákazníka.

PilotUnit Multi膜过滤测试设备

Testování na místě nebo v pilotních provozech Alfa Laval

Abychom si byli jisti, že navrhujeme optimální řešení, potřebujeme často provést zkoušky v malém měřítku. 

Lze je využít pro ověření schůdnosti procesu, stanovení projekčních podkladů pro návrh provozního zařízení, pro optimalizaci stávající výrobní technologie a nebo dokonce i pro výrobu malých objemů speciálních produktů, které často mívají velmi vysokou cenu.

Alfa Laval poskytuje pilotní laboratorní zařízení jak pro zkoušení na místě u zákazníka ve spojení s ostatními zařízeními v lince, tak i pro provedení zkoušek v našich vlastních zkušebních laboratořích a provozech v dánském městě Nakskov nebo na pilotním zázemí v Praze. Ve všech případech poskytujeme také vysoce odborné konzultační služby.

Sortiment pilotních laboratorních zařízení Alfa Laval přibližuje široké možnosti využití membránové filtrace.

.

Výhody

  • První screeningová hodnocení můžete provést ve vlastní laboratoři a získat tak správné odpovědi na zásadní otázky.
  • Stejná konstrukce se používá pro zařízení v malém i průmyslovém měřítku, což umožňuje vyvíjet nové procesy a výrobky.
  • Shromážděná data jsou přesná a spolehlivá pro snadné rozšiřování.
  • Společnost Alfa Laval má vlastní zkušební centrum pro vývoj membrán a aplikací, kde jsou odborníci připraveni vám pomoci s procesním know-how a testováním.
  • Můžete provádět experimenty s konfigurací deskového i spirálového modulu, a to se všemi filtračními procesy.

Jak funguje membránová filtrace

Fyzická separace

Membránová filtrace je fyzikální separační proces, při kterém je hnací silou rozdíl tlaku mezi oběma stranami speciální membrány. Tento proces se vyznačuje schopností oddělovat molekuly různých velikostí a vlastností.

Téměř veškerá průmyslová membránová filtrace se provádí jako příčná (cross-flow) filtrace, kdy filtrovaná kapalina proudí paralelně s membránou vysokou rychlostí a pod tlakem.

Fyzická bariéra

Membránová filtrace spočívá v tom, že jeden vstupní proud prochází membránovým systémem, který jej rozdělí na dva jednotlivé proudy, tzv. permeát a retentát. Membrána, která je odděluje, je fyzikální bariéra s vysoce specializovanými vlastnostmi - bariéra, kterou mohou projít pouze určité vybrané složky vstupního proudu.

Průchod membránou

Póry takového membránového materiálu jsou tak malé, že se měří v angstromech (10-10 m) , a k protlačení kapaliny skrz ně je zapotřebí tlak. Ve skutečnosti jsou póry v membránách používaných pro nanofiltraci a reverzní osmózu tak malé, že je nelze vidět ani pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu.

 

 

"

Dlouholeté zkušenosti s membránami

Zkušenosti společnosti Alfa Laval s membránovou filtrací sahají téměř stejně daleko jako samotná technologie a my se s vámi chceme o naše zkušenosti podělit.