Pilotní laboratorní zařízení

Provádění zkoušek na pracovišti pro laboratorní a pilotní zkoušky pomáhá zákazníkům odpovědět na jejich otázky a dát konečnou podobu jejich podnikatelským záměrům. Alfa Laval nabízí širokou škálu malých jednotek a pilotních zařízení, která jsou ideální pro testování na místě u zákazníka.

PilotUnit Multi膜过滤测试设备

Testování na místě nebo v pilotních provozech Alfa Laval

Abychom si byli jisti, že navrhujeme optimální řešení, potřebujeme často provést zkoušky v malém měřítku. 

Lze je využít pro ověření schůdnosti procesu, stanovení projekčních podkladů pro návrh provozního zařízení, pro optimalizaci stávající výrobní technologie a nebo dokonce i pro výrobu malých objemů speciálních produktů, které často mívají velmi vysokou cenu.

Alfa Laval poskytuje pilotní laboratorní zařízení jak pro zkoušení na místě u zákazníka ve spojení s ostatními zařízeními v lince, tak i pro provedení zkoušek v našich vlastních zkušebních laboratořích a provozech v dánském městě Nakskov nebo na pilotním zázemí v Praze. Ve všech případech poskytujeme také vysoce odborné konzultační služby.

Sortiment pilotních laboratorních zařízení Alfa Laval přibližuje široké možnosti využití membránové filtrace.

.

Výhody

  • Umožňuje provést první screeningové hodnocení ve vlastní laboratoři a získat správné odpovědi na důležité otázky
  • Stejný design se používá jak pro malé, tak pro průmyslové zařízení, které vám umožní vyvíjet nové procesy a produkty
  • Shromážděné údaje jsou přesné a spolehlivé 
  • Alfa Laval má vlastní testovací centrum pro membrány a vývoj aplikací, kde jsou odborníci připraveni vám pomoci s procesním know-how a zkušebním procesem
  • Umožňuje provádět experimenty

Jak to funguje

Fyzikální separace

Membránová filtrace je fyzikální separační proces, při kterém je hnací silou rozdíl v tlaku na obou stranách speciální membrány. Tento proces je charakterizován schopností oddělit molekuly různých velikostí a vlastností. Téměř veškerá průmyslová membránová filtrace se provádí formou tangenciální filtrace, kdy kapalina, která je filtrována, proudí při vysoké rychlosti a tlaku paralelně s membránou.

Fyzická bariéra

Membránová filtrace v nejjednodušší podobě znamená průchod jediného vstupního proudu přes membránovou soustavu, která jej rozdělí na dva samostatné proudy známé jako permeát a retentát. Membrána, která je odděluje, je fyzická přepážka s vysoce specializovanými vlastnostmi – bariéra, kterou mohou procházet pouze určité vybrané složky vyskytující se ve vstupním proudu.

Prostupnost

Póry materiálu membrány jsou tak malé, že se měří v angstromech (10-10 m), a k tomu, aby přes ně kapalina prostupovala, je nezbytné vyvíjet tlak. Póry v membránách používaných pro nanofiltraci a reverzní osmózu jsou dokonce tak malé, že je nelze spatřit ani pomocí skenovacího elektronového mikroskopu.

Dlouholeté zkušenosti a membránami

Alfa Laval má s membránovou filtrací dlouholeté zkušenosti a ráda se s vámi o ně podělí.