Ploché membrány

Alfa Laval vyrábí ploché membrány pro použití v širokém spektru procesů používaných v potravinářském, nápojovém, mlékárenském, biotechnologickém a farmaceutickém průmyslu. Naše membrány pokrývají všechny tangenciální filtrační procesy: reverzní osmózu, nanofiltraci, ultrafiltraci a mikrofiltraci.

all flat sheet membranes left side 640x360

Polopropustné ploché membrány

Základní technologie, z níž membránová filtrace vychází, zahrnuje použití polopropustné membrány k oddělení kapaliny do dvou samostatných proudů.

Čerpání této kapaliny tangenciálně k povrchu membrány vytváří pozitivní transmembránový tlak, který všechny složky menší, než je poréznost membrány, protlačí na její druhou stranu, kde se vytváří permeát. Veškeré komponenty větší než rozměry pórů samozřejmě projít nemohou a zůstanou tedy v tzv. retentátu.

Povrch membrány je chráněn před zanesením silou proudu kapaliny pohybující se rovnoběžně s povrchem membrány.

Alfa Laval membrány 

Membránová filtrace získává rostoucí popularitu v procesech s vysokými nároky na hygienu, mezi něž patří:

 • koncentrace a purifikace
 • klarifikace a frakcionace
 • extrakce
 • recyklace a opětovné využití (regenerace) produktu
 • zkvalitňování produktu a odpadních vod

Sortiment plochých membrán značky Alfa Laval pokrývá všechny filtrační procesy: reverzní osmózu, nanofiltraci, ultrafiltraci a mikrofiltraci Membrány jsou k dispozici na metry, jako fólie o rozměrech 20 x 20 cm nebo nařezané na ploché části, aby se vešly do všech konfigurací unikátních modulů s deskami a rámy vyráběných také společností Alfa Laval. 

Výhody

 • široký sortiment různých typů membrán
 • pokrývají všechny filtrační procesy: reverzní osmózu, nanofiltraci, ultrafiltraci a mikrofiltraci
 • odolné vůči vysokým teplotám a pH
 • všechny materiály jsou v souladu se směrnicemi EU a předpisy FDA
 • dostupné v podobě metráže, jako standardní fólie nebo předem nařezané tak, aby se vešly do deskových modulů Alfa Laval
 • vlastní výroba Alfa Laval

Jak to funguje

Mikrofiltrace

Mikrofiltrační (MF) membrány Alfa Laval jsou extrémně hospodárné z hlediska nákladů na provoz, a to především v důsledku nízké spotřeby energie.Jejich další výhodou je vyloučení nutnosti častých výměn a likvidace kazet a jiných spotřebních materiálů, které se používají při tradiční přímé filtraci.

Mikrofiltrační membrány Alfa Laval jsou mimořádně odolné a jejich životnost může být i delší než pět let.

Mikrofiltrace se používá ve vstupních proudech, kde je cílem odstranění dispergovaných pevných látek o malém průměru, jako jsou bakterie, tukové a olejové kuličky, aniž by byla ovlivněna bilance složek rozpuštěných v proudu.

Ultrafiltrace

Póry, které se používají u ultrafiltračních membrán, jsou o něco menší a rozmezí molekulové hmotnosti nejmenší částice, kterou je membrána schopna zachytit (MWCO), se pohybuje od 1,000 do 100 000, přičemž aplikovaný tlak je relativně nízký.

Soli, cukry, organické kyseliny a menší peptidy tedy póry membrány projdou, zatímco proteiny, tuky a polysacharidy nikoli.

Použití vhodných ultrafiltračních membrán také umožňuje rozdělit vstupní proud do dvou samostatných proudů.Každý proud obsahuje rozpuštěné složky s různou molekulovou hmotností.

Nanofiltrace

Při nanofiltraci (NF) se používají membrány s ještě menšími póry – o rozměrech od 300 daltonů.Provádí se při provozním tlaku až 50 barů, kdy přes membránu procházejí malé ionty, zatímco větší ionty a většina organických složek zůstávají zachyceny.

Nanofiltrační membrány Alfa Laval se používají pro zahušťování s vysokou výtěžností a demineralizaci produktů, jako je syrovátka a ultrafiltrační permeát.Tyto speciální membrány se používají k odfiltrování solí s divalencí vyšší než 2, zatímco malé monovalentní soli pronikají do permeátu.Lze je také použít při výrobě nízkoalkoholických nápojů, protože složka alkoholu prochází membránou, zatímco barva a aroma zůstávají v retentátu.

Reverzní osmóza

Při reverzní osmóze (RO) se používají membrány s póry tak nepatrnými, že přes ně spolu s vodou, která je hlavní složkou permeátu, může procházet jen nepatrný zlomek solí.

Projít mohou také některé organické sloučeniny s nízkou molekulovou hmotností – ale pouze v omezené míře.Je však nemožné, aby prošly jiné složky suspendované nebo rozpuštěné v protékající kapalině (soli, cukry atd.). 

Membrány pro reverzní osmózu značky Alfa Laval se používají pro vysokoprůtokové zahušťování buď přímo přiváděné vstupní kapaliny, nebo permeátu z ultrafiltrace a nanofiltrace.

Membrane_filtration-HIW.jpg

 

Shody

Všechny materiály použité při výrobě membrán značky Alfa Laval spirálově vinuté nebo ploché konstrukce a konfigurace jsou v souladu s nařízením EU (ES) 1935/2004, nařízením EU 10/2011, nařízením EU (ES) 2023/2006 a předpisy FDA (CFR), hlava 21. Membrány jsou tedy vhodné pro použití v potravinářských a farmaceutických technologických aplikacích.

Tato shoda se rovněž vztahuje na zařízení a armatury související s provozem membrán včetně položek, jako jsou deskové jednotky, pouzdra prvků a čerpadla.

Čistota

Většina typů membrán je odlita na podkladový materiál vyrobený z polypropylenu, díky čemuž jsou schopné odolávat vysokým teplotám a vysokým hodnotám pH.

Tyto typy takzvaných membrán pHt mohou pracovat nepřetržitě při vysokých teplotách a také odolávat vysokoteplotnímu čištění (75° C) s hodnotami pH v rozmezí 1-13.