MF ploché

Mikrofiltrační membrány (MF) nabízené společností Alfa Laval jsou vyrobeny z polysulfonového polymeru nebo fluoropolymeru s velikostí pórů v rozmezí od 0,1 do 0,5 μm. Membrány jsou k dispozici ve dvou řadách a jsou vhodné pro použití v potravinářském, nápojovém, mlékárenském, biotechnologickém a farmaceutickém průmyslu.

mf flat sheet membranes left side 640x360

Alfa Laval nabízí dvě řady mikrofiltračních (MF) membrán s různými velikostmi pórů a průtočnými vlastnostmi. Materiály, z nichž se membrány vyrábějí, jsou buď polysulfonový polymer nebo fluoropolymer uložený na jedinečné konstrukci nosného materiálu z polypropylenu (PP), který zajišťuje optimální podmínky pro čištění.

Řada MFG

Mikrofiltrační membrána MFG je vyrobena z polysulfonového polymeru. Membrána je k dispozici v následujících typech: MFG 1 s velikostí pórů 0,1 um a MFG 2 s velikostí pórů 0,2 um.

Řada MFP

Mikrofiltrační membrána MFP je vyrobena z fluoropolymeru. Membrána je k dispozici v těchto typech: MFP 2 (velikost pórů 0,2 μm), MFP 5 (0,5 μm) a MFP 8 (0,8 μm). 

 

Výhody

  • Pokrývají široké spektrum vlastností průtoku, velikosti pórů, mezních hodnot molekulové hmotnosti a možností vypuzení
  • K dispozici ve standardních rozměrech 20x20cm nebo rozřezaných do plochých částí, aby se vešly do všech konfigurací modulů desky a rámu Alfa Laval
  • Dodáváno s pojistnými kroužky
  • Vhodné pro širokou škálu procesů
  • Vyrobeno ve vlastním membránovém centru společnosti Alfa Laval

Jak to funguje

Membrane_filtration-HIW.jpg

 

Reverzní osmóza (RO)

Reverzní osmóza využívá při separaci kapalin co nejméně prostupnou membránu. V zásadě je jediným materiálem, který může membránou projít, voda. Všechny ostatní materiály (soli, cukry atd.) budou membránou zachyceny.

Nanofiltrace (NF)

Nanofiltrace není tak jemný separační proces jako reverzní osmóza a používá membrány, které jsou o něco propustnější. Umožňuje, aby přes ni procházely malé ionty, zatímco větší ionty a většina organických složek se odloučí.

Ultrafiltrace (UF)

Při ultrafiltraci se používají membrány, které mají o něco větší póry a aplikovaný tlak je relativně nízký. Soli, cukry, organické kyseliny a menší peptidy tedy póry membrány projdou, zatímco proteiny, tuky a polysacharidy nikoli.

Mikrofiltrace (MF)

Při mikrofiltraci jsou obvykle jedinými látkami, které membránou neprojdou, nerozpustné pevné látky, bakterie a tukové globule.