RO ploché

Nabídka membrán pro nanofiltraci a reverzní osmózu společnosti Alfa Laval pokrývá široké spektrum kapalin různých vlastností. Tyto membrány jsou vhodné pro použití v potravinářském, nápojovém, mlékárenském, biotechnologickém a farmaceutickém průmyslu.

RONF flat sheet membranes 640x360

Alfa Laval nabízí různé polymerní ploché membrány pro nanofiltraci (NF) a reverzní osmózu (RO). Materiálem membrán je tenkovrstvý kompozit uložený na jedinečné konstrukci buď z polypropylenového (PP) nebo polyesterového (PET) nosného materiálu, který zajišťuje optimální podmínky pro čištění.

Alfa Laval nabízí tři různé typy polymerních plochých membrán pro reverzní osmózu. Membrány RO90 a RO99 se odlévají na polyesterový nosič s rejekcí chloridu sodného v rozmezí ≥ 90 % a ≥ 98 %. Membrána RO98pHtTM, která je litá na polypropylenovém nosiči s rejekcí chloridu sodného ≥ 98 %, dobře snáší vysoké hodnoty pH a teploty.

Výhody

  • Pokrývají široké spektrum vlastností průtoku, velikosti pórů, mezních hodnot molekulové hmotnosti a možností vypuzení
  • K dispozici ve standardních rozměrech 20x20cm nebo rozřezaných do plochých částí, aby se vešly do všech konfigurací modulů desky a rámu Alfa Laval
  • Dodáváno s pojistnými kroužky
  • Vhodné pro širokou škálu procesů
  • Vyrobeno ve vlastním membránovém centru společnosti Alfa Laval

Jak to funguje

Membrane_filtration-HIW.jpg

 

Reverzní osmóza (RO)

Reverzní osmóza využívá při separaci kapalin co nejméně prostupnou membránu. V zásadě je jediným materiálem, který může membránou projít, voda. Všechny ostatní materiály (soli, cukry atd.) budou membránou zachyceny.

Nanofiltrace (NF)

Nanofiltrace není tak jemný separační proces jako reverzní osmóza a používá membrány, které jsou o něco propustnější. Umožňuje, aby přes ni procházely malé ionty, zatímco větší ionty a většina organických složek se odloučí.

Ultrafiltrace (UF)

Při ultrafiltraci se používají membrány, které mají o něco větší póry a aplikovaný tlak je relativně nízký. Soli, cukry, organické kyseliny a menší peptidy tedy póry membrány projdou, zatímco proteiny, tuky a polysacharidy nikoli.

Mikrofiltrace (MF)

Při mikrofiltraci jsou obvykle jedinými látkami, které membránou neprojdou, nerozpustné pevné látky, bakterie a tukové globule.