UF ploché

Sortiment ultrafiltračních plochých membrán Alfa Laval pokrývá široké spektrum vlastností proudění a mezních hodnot molekulové hmotnosti. Tyto membrány jsou vhodné pro použití v potravinářském, nápojovém, mlékárenském, biotechnologickém a farmaceutickém průmyslu.

all flat sheet membranes left side 640x360

Alfa Laval nabízí širokou škálu plochých membrán pro ultrafiltraci (UF) s různými hodnotami molekulové hmotnosti (MWCO) a vlastnostmi proudění. Membrány jsou dostupné v různých řadách charakterizovaných povahou membrány. Pro všechny řady je společná unikátní konstrukce na polypropylenovém (PP) nosném materiálu, která poskytuje optimální podmínky pro čištění.

Typy FS, UFX, RC a ETNA

Tato řada plochých membrán značky Alfa Laval pro ultrafiltraci zahrnuje typy membrán FS40PP, UFX10 pHt™, RC70PP, RC10PE, ETNA10PP a ETNA01PP.

 • Membrána FS pro ultrafiltraci je vyrobena z fluoropolymeru s hodnotou MWCO 100 000.
 • Ultrafiltrační membrána UFX10 pHt™ od společnosti Alfa Laval je charakterizována odolností vůči vysokým hodnotám pH a teplotám. Membrána je vyrobena z polysulfonu a je trvale hydrofilní s hodnotou MWCO 10 000.
 • Membrána RC je vyrobena z regenerovaného acetátu celulózy. Hodnota MWCO této ultrafiltrační membrány je 10 000.
 • ETNA membrány jsou vyrobeny z kompozitního fluoropolymeru s hodnotami MWCO 1 000 nebo 10 000.

Typy UF-pHt™

V této řadě plochých membrán značky Alfa Laval pro ultrafiltraci naleznete typy GR40PP, GR60PP, GR61PP, GR70PP, GR80PP, GR90PP a GR95PP. Jak název typu napovídá, tyto typy membrán jsou všechny charakteristické svou tolerancí k vysokým hodnotám pH a vysokým teplotám.

 • Membrány GR40PP, GR60PP, GR61PP a GR70PPjsou vyrobené z polysulfonu s hodnotami MWCO v rozmezí od 100 000 do 20 000.
 • Membrány GR80PP, GR90PP a GR95PP jsou vyrobené z polyétersulfonu s hodnotami MWCO v rozmezí od 10 000 do 2 000.

Typy mlékárenských UF-pHt™

Modelová řada plochých, ultrafiltračních membrán značky Alfa Laval pro mlékárenský průmysl zahrnuje typy membrán GR60PP, GR61PP, GR70PP, GR73PP a GR82PP.

 • Membrány GR60PP, GR61PP a GR70PP jsou vyrobené z polysulfonu s hodnotami MWCO v rozmezí od 20 000 do 10 000.
 • Membrány GR73PP a GR82PP jsou vyrobené z polyétersulfonu s hodnotami MWCO v rozmezí od 10 000 do 5 000.

Výhody

 • Pokrývají široké spektrum vlastností průtoku, velikosti pórů, mezních hodnot molekulové hmotnosti a možností vypuzení
 • K dispozici ve standardních rozměrech 20x20cm nebo rozřezaných do plochých částí, aby se vešly do všech konfigurací modulů desky a rámu Alfa Laval
 • Dodáváno s pojistnými kroužky
 • Vhodné pro širokou škálu procesů
 • Vyrobeno ve vlastním membránovém centru společnosti Alfa Laval

Jak to funguje

Membrantechnologie Beispiel Bild

Reverzní osmóza (RO)

Reverzní osmóza využívá při separaci kapalin co nejméně prostupnou membránu. V zásadě je jediným materiálem, který může membránou projít, voda. Všechny ostatní materiály (soli, cukry atd.) budou membránou zachyceny.

Nanofiltrace (NF)

Nanofiltrace není tak jemný separační proces jako reverzní osmóza a používá membrány, které jsou o něco propustnější. Umožňuje, aby přes ni procházely malé ionty, zatímco větší ionty a většina organických složek se odloučí.

Ultrafiltrace (UF)

Při ultrafiltraci se používají membrány, které mají o něco větší póry a aplikovaný tlak je relativně nízký. Soli, cukry, organické kyseliny a menší peptidy tedy póry membrány projdou, zatímco proteiny, tuky a polysacharidy nikoli.

Mikrofiltrace (MF)

Při mikrofiltraci jsou obvykle jedinými látkami, které membránou neprojdou, nerozpustné pevné látky, bakterie a tukové globule.

Shody

Všechny materiály použité při výrobě membrán značky Alfa Laval spirálově vinuté nebo ploché konstrukce a konfigurace jsou v souladu s nařízením EU (ES) 1935/2004, nařízením EU 10/2011, nařízením EU (ES) 2023/2006 a předpisy FDA (CFR), hlava 21. Membrány jsou tedy vhodné pro použití v potravinářských a farmaceutických technologických aplikacích.

Tato shoda se rovněž vztahuje na zařízení a armatury související s provozem membrán včetně položek, jako jsou deskové jednotky, pouzdra prvků a čerpadla.