Pomocné membránové vybavení

Alfa Laval nabízí vše, co potřebujete pro kompletní membránový filtrační systém. Zajišťujeme rovněž širokou škálu speciálních pomocných zařízení, armatur a příslušenství potřebného pro instalaci membrán používaných ve spirálových a deskových systémech a pro jejich bezpečný a efektivní provoz.

housing 640x360

Šetrná alternativa

Alfa Laval je jedním z největších světových dodavatelů průmyslových separačních technologií. Jsme hrdými dodavateli tradičních separačních zařízení na bázi odstředivých a mechanických principů, která dodáváme prakticky do všech průmyslových odvětví.  Existuje také mnoho dalších procesů, při kterých jsou příslušné látky příliš choulostivé na to, aby dokázaly takové zpracování zvládnout. A právě pro tyto procesy nabízíme šetrnou alternativu, tzv. cross-flow membranovou filtraci.

Alfa Laval je předním světovým dodavatelem membránových filtrů a zařízení pro sanitární použití. Vysoce hygienické membránové produkty Alfa Laval jsou preferovanou volbou pro řadu předních uživatelů membránové filtrační techniky i pro dodavatele OEM membránových filtračních modulů a systémů.

Zajištění správného výkonu

Účinnost membránových filtračních systémů společnosti Alfa Laval silně závisí na spolehlivém nepřerušovaném provozu pomocných zařízení, která jsou speciálně navržena pro podporu a optimalizaci výkonu konstrukčního celku.

Jedinečnost Alfa Laval spočívá v tom, že je schopna svým zákazníkům nabídnout komplexní sortiment pomocných membránových zařízení, jako jsou pouzdra membrán vyráběná na míru, montážní zařízení, výměníky tepla, ovládací přístroje, vybavení nádrží a ventily. Všechna pomocná membránová zařízení jsou schválena pro tlakové třídy až do 60 barů, aby odolaly procesům membránové filtrace, které vyžadují vysoké provozní teploty.

Alfa Laval nabízí také široký výběr vysokotlakých čerpadel sanitárního standardu s pečlivě vybranými provozními charakteristikami pro řízení průtoku podél membrán.

Výhody

  • široké portfolio speciálních podpůrných zařízení, armatur a příslušenství
  • celé potrfolio dostupné z jediného odborného zdroje
  • krátké dodací lhůty a efektivní logistika
  • jsou vhodné pro potravinářské a farmaceutické aplikace

Jeden odborný zdroj

Výběr Alfa Laval jako dodavatele systémů membránové filtrace a pomocného membránového zařízení vám zajistí mnoho výhod:

  • efektivní logistiku,
  • přesné komponenty,
  • nákup celého portfolia sanitárních zařízení a armatur od jediného zdroje.

Jak funguje membránová filtrace

Fyzická separace

Membránová filtrace je fyzikální separační proces, při kterém je hnací silou rozdíl tlaku mezi oběma stranami speciální membrány. Tento proces se vyznačuje schopností oddělovat molekuly různých velikostí a vlastností.

Téměř veškerá průmyslová membránová filtrace se provádí jako příčná (cross-flow) filtrace, kdy filtrovaná kapalina proudí paralelně s membránou vysokou rychlostí a pod tlakem.

Fyzická bariéra

Membránová filtrace spočívá v tom, že jeden vstupní proud prochází membránovým systémem, který jej rozdělí na dva jednotlivé proudy, tzv. permeát a retentát. Membrána, která je odděluje, je fyzikální bariéra s vysoce specializovanými vlastnostmi - bariéra, kterou mohou projít pouze určité vybrané složky vstupního proudu.

Průchod membránou

Póry takového membránového materiálu jsou tak malé, že se měří v angstromech (10-10 m) , a k protlačení kapaliny skrz ně je zapotřebí tlak. Ve skutečnosti jsou póry v membránách používaných pro nanofiltraci a reverzní osmózu tak malé, že je nelze vidět ani pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu.

 

 

"

Shody

Všechny materiály použité při výrobě membrán značky Alfa Laval spirálově vinuté nebo ploché konstrukce a konfigurace jsou v souladu s nařízením EU (ES) 1935/2004, nařízením EU 10/2011, nařízením EU (ES) 2023/2006 a předpisy FDA (CFR), hlava 21. Membrány jsou tedy vhodné pro použití v potravinářských a farmaceutických technologických aplikacích.

Tato shoda se rovněž vztahuje na zařízení a armatury související s provozem membrán včetně položek, jako jsou deskové jednotky, pouzdra prvků a čerpadla.