MF spiral

Mikrofiltrační spirálové membrány značky Alfa Laval jsou uloženy na jedinečné konstrukci polypropylenového nosného materiálu v sanitárním full-fit provedení, které zajišťuje optimální čistící podmínky. Spirálové membrány jsou dostupné s různými typy mikrofiltrační membrány a v různých kombinacích délky, průměru a velikosti distanční sítě.

mf spirals left side 640x360

Mikrofiltrační (MF) spirálové membrány Alfa Laval jsou extrémně hospodárné z hlediska nákladů na provoz, a to především v důsledku nízké spotřeby energie. Jejich další výhodou je eliminace častých výměn a likvidace kazet a jiných spotřebních materiálů, které se používají při tradiční přímé filtraci.

Mikrofiltrační spirálové membrány Alfa Laval jsou mimořádně odolné a jejich životnost může být i delší než pět let.

Mikrofiltrace se používá ve vstupních proudech, kde je cílem odstranění dispergovaných pevných látek o malém průměru, jako jsou bakterie, tukové a olejové kuličky, aniž by byla ovlivněna bilance složek rozpuštěných v proudu.

Alfa Laval nabízí dvě řady mikrofiltračních spirálových membrán s různými velikostmi pórů a průtočnými vlastnostmi. Materiálem, z něhož jsou membrány vyrobeny, jsou buď polysulfonový polymer nebo fluoropolymer uložený na polypropylenovém nosiči.

Řada MFG

Mikrofiltrační spirálová membrána MFG je vyrobena z polysulfonového polymeru. Spirálová membrána je dostupná v provedení MFG1 a MFG2 s velikostí pórů 0,1 μm, respektive 0,2 μm.

Řada MFP

Mikrofiltrační spirální membrána MFP je vyrobena z fluoropolymeru. Tato spirálová membrána je dostupná v provedení MFP2 o velikosti pórů 0,2 μm a MFP5 nebo MFP8 s velikostí pórů 0,5 μm, respektive 0,8 μm.

Výhody

  • nákladově efektivní provoz díky nízké spotřebě energie
  • dlouhá životnost zařízení v porovnání s tradiční filtrací 
  • k dispozici v různých kombinacích délky a průměru
  • sanitární konstrukce se všemi materiály v souladu s nařízeními EU (ES) č. 1935/2004 a předpisy FDA (CFR) Hlava 21
  • stejné typy membrán, které jsou k dispozici jak pro ploché membrány, tak pro spirálové membrány
  • vhodné pro širokou škálu procesů
  • vyrobeno vlastním centrem společnosti Alfa Laval

Jak to funguje

Základní technologie, na níž je membránová filtrace postavena, zahrnuje použití polopropustné membrány k rozdělení kapaliny do dvou samostatných proudů.

Čerpání této kapaliny tangenciálně k povrchu membrány vytváří pozitivní transmembránový tlak, který všechny složky menší, než je poréznost membrány, protlačí na její druhou stranu, kde se vytváří permeát.

Veškeré komponenty větší než rozměry pórů samozřejmě projít nemohou a zůstanou tedy v tzv. retentátu. Povrch membrány je chráněn před zanesením silou proudu kapaliny pohybující se rovnoběžně s povrchem membrány.

Konstrukce spirálové membrány

Spiral membrane constructionSpirálový prvek obsahuje řadu membránových „obálek“ se dvěma membránovými vrstvami oddělenými perforovanou distanční sítí, z nichž každá je přilepena k centrální sběrné trubici permeátu.

Mezi každou dvojicí obálek je vložena distanční vložka, která vytváří přívodní kanál, což umožňuje, aby vstupní proud protékal po celé délce spirálového prvku, zatímco permeát procházející membránou do membránové obálky proudí ve spirálovitém vzoru ke sběrné trubici permeátu.

Na výše uvedeném obrázku, znázorňujícím strukturu proudění ve spirálové membráně Alfa Laval, červená barva představuje vstupní proud / retentát. Žlutá barva označuje permeát.