RO spiral

Spirálové membrány pro reverzní osmózu značky Alfa Laval jsou uloženy na jedinečné konstrukci z polyesterového nebo polypropylenového nosného materiálu ve full-fit sanitárním provedení, které zajišťuje optimální podmínky pro čištění. Spirálové membrány jsou k dispozici s různými typy membrán pro reverzní osmózu a v různých kombinacích délky, průměru a velikosti distanční sítě.

ro spirals left side 640x360

Spirálové membrány pro reverzní osmózu značky Alfa Laval používají membrány s póry tak nepatrnými, že přes ně může spolu s vodou, která je hlavní složkou permeátu, procházet jen nepatrný zlomek solí.

Projít mohou také některé organické sloučeniny s nízkou molekulovou hmotností – ale pouze v omezené míře. Je však nemožné, aby přes ně procházely jiné složky suspendované nebo rozpuštěné v proudící kapalině (soli, cukry atd.).

Spirálové membrány pro reverzní osmózu značky Alfa Laval se používají ke koncentraci řady vstupních proudů, zejména produktů citlivých na teplo, k prvotní koncentraci před odpařováním i ke zpětnému získávání produktu a vody z permeátu a kondenzátu z odparek. 

Alfa Laval nabízí dvě řady spirálních membrán pro reverzní osmózu s různými rejekčními vlastnostmi vůči NaCl. Materiály, z nichž jsou membrány vyrobeny, jsou tenkovrstvé kompozitní odlitky na polyesterové (PET) nebo polypropylenové (PP) podkladové fólii.

Řada RO PE 

Spirálové membrány této řady zahrnují typy RO99 a RO90, které vykazují rejekci NaCl ≥ 98 % a ≥ 90 %.

Řada RO98pHt 

V této řadě najdete spirálovou membránu RO98pHt, která se ve srovnání s řadou RO PET vyznačuje vysokou teplotní snášenlivostí. Spirálová membrána RO98pHt nabízí rejekci NaCl ≥ 98 %.

Výhody

  • nákladově efektivní provoz díky nízké spotřebě energie
  • dlouhá životnost zařízení v porovnání s tradiční filtrací 
  • k dispozici v různých kombinacích délky a průměru
  • sanitární konstrukce se všemi materiály v souladu s nařízeními EU (ES) č. 1935/2004 a předpisy FDA (CFR) Hlava 21
  • stejné typy membrán, které jsou k dispozici jak pro ploché membrány, tak pro spirálové membrány
  • vhodné pro širokou škálu procesů
  • vyrobeno vlastním centrem společnosti Alfa Laval

Jak to funguje

Základní technologie, na níž je membránová filtrace postavena, zahrnuje použití polopropustné membrány k rozdělení kapaliny do dvou samostatných proudů.

Čerpání této kapaliny tangenciálně k povrchu membrány vytváří pozitivní transmembránový tlak, který všechny složky menší, než je poréznost membrány, protlačí na její druhou stranu, kde se vytváří permeát.

Veškeré komponenty větší než rozměry pórů samozřejmě projít nemohou a zůstanou tedy v tzv. retentátu. Povrch membrány je chráněn před zanesením silou proudu kapaliny pohybující se rovnoběžně s povrchem membrány.

Konstrukce spirálové membrány

Spiral membrane constructionSpirálový prvek obsahuje řadu membránových „obálek“ se dvěma membránovými vrstvami oddělenými perforovanou distanční sítí, z nichž každá je přilepena k centrální sběrné trubici permeátu.

Mezi každou dvojicí obálek je vložena distanční vložka, která vytváří přívodní kanál, což umožňuje, aby vstupní proud protékal po celé délce spirálového prvku, zatímco permeát procházející membránou do membránové obálky proudí ve spirálovitém vzoru ke sběrné trubici permeátu.

Na výše uvedeném obrázku, znázorňujícím strukturu proudění ve spirálové membráně Alfa Laval, červená barva představuje vstupní proud / retentát. Žlutá barva označuje permeát.