UF spiral

Ultrafiltrační spirálové membrány Alfa Laval jsou uloženy na jedinečné konstrukci polypropylenového nebo polyesterového nosného materiálu ve full-fit hygienickém provedení, které zajišťuje optimální podmínky pro čištění. Spirálové membrány jsou k dispozici s různými typy ultrafiltračních membrán a v různých kombinacích délky, průměru a velikosti distanční sítě.

Spiral wound membrane UF

Póry, které se používají u ultrafiltračních spirálových membrán Alfa Laval, jsou malé a rozmezí molekulové hmotnosti nejmenší částice, kterou je membrána schopna zachytit (MWCO), se pohybuje od 1,000 do 100 000, přičemž aplikovaný tlak je relativně nízký. Soli, cukry, organické kyseliny a menší peptidy tedy póry membrány projdou, zatímco proteiny, tuky a polysacharidy jsou zachyceny.

Použití vhodných ultrafiltračních membrán také umožňuje rozdělit vstupní proud do dvou samostatných proudů, přičemž každý proud obsahuje rozpuštěné složky s různou molekulovou hmotností.

Ultrafiltrační spirálové membrány Alfa Laval jsou oblíbenou volbou pro řadu procesů používaných v potravinářském, nápojovém, mlékárenském, biotechnologickém a farmaceutickém průmyslu, kde se používají k regeneraci produktu, například aktivní složky z fermentační půdy, dále k purifikaci, frakcionaci a koncentraci produktu.

Alfa Laval nabízí kompletní sortiment spirálových membrán s různými charakteristikami a vlastnostmi.

Řada UF-ETNA

Ultrafiltrační membrána ETNA je vyrobena z kompozitní fluoropolymerní membrány odlité na polypropylenový (PP) podkladový materiál. Spirálová membrána UF-ETNA je k dispozici ve dvou typech: ETNA01PP a ETNA10PP, kterémají mezní hodnotu molekulové hmotnosti (MWCO) 1000, respektive 10 000 daltonů.

Řada UF-FS

Tato ultrafiltrační membrána je také vyrobena z kompozitní fluoropolymerní membrány odlité na polypropylenovém podkladovém materiálu. Spirálová membrána UF-FS je k dispozici v provedení FS40PP s hodnotou MWCO 100 000 daltonů.

Řada UF-PET

Tato řada ultrafiltračních spirálních membrán značky Alfa Laval je šitá na míru pro mlékárenský a nápojový průmysl, ale je oblíbenou volbou i pro další potravinářské, chemické a farmaceutické aplikace.

Membrána UF-PET je vyrobena z polysulfonové nebo polyethersulfonové membrány na polyesterovém (PET) nosném materiálu. Spirálová membrána UF-PE je k dispozici v následujících typech: GR60PE, GR61PE, GR70PE, GR73PE a GR82PE s hodnotami MWCO v rozmezí 5 000 až 20 000 daltonů.

Řada UF-pHt

Membrána UF-pHt je charakterizována svou dobrou snášenlivostí vůči vysokým hodnotám pH a teplotě. Je vyrobena z polysulfonové nebo polyethersulfonové membrány odlité na polypropylenovém podkladovém materiálu. Podobně jako řada UF-PE je spirálová membrána UF-pHt dostupná v typech GR60PP, GR61PP, GR70PP, GR73PP a GR82PP s hodnotami MWCO mezi 25 000 a 5000 daltony.

Řada UF-RC

Ultrafiltrační membrána RC je vyrobena z regenerované celulózy odlité na polypropylenový nosný materiál. Spirálová membrána UF-RC je k dispozici jako typ RC70PP s hodnotou MWCO 10 000 daltonů.

Řada UFX-pHt

Ultrafiltrační membrány UFX-pHt jsou také charakteristické svou dobrou snášenlivostí vůči vysokým hodnotám pH a teplotám. Membrána je vyrobena z trvale hydrofilního polysulfonu odlitého na polypropylenový nosný materiál. Spirálová membrána UF-pHt je dostupná jako typ UFX10 pHt s hodnotou MWCO 10 000.

Výhody

  • nákladově efektivní provoz díky nízké spotřebě energie
  • dlouhá životnost zařízení v porovnání s tradiční filtrací 
  • k dispozici v různých kombinacích délky a průměru
  • sanitární konstrukce se všemi materiály v souladu s nařízeními EU (ES) č. 1935/2004 a předpisy FDA (CFR) Hlava 21
  • stejné typy membrán, které jsou k dispozici jak pro ploché membrány, tak pro spirálové membrány
  • vhodné pro širokou škálu procesů
  • vyrobeno vlastním centrem společnosti Alfa Laval
Ultrafiltration spiral membrane from Alfa Laval

Jak to funguje

Základní technologie, na níž je membránová filtrace postavena, zahrnuje použití polopropustné membrány k rozdělení kapaliny do dvou samostatných proudů.

Čerpání této kapaliny tangenciálně k povrchu membrány vytváří pozitivní transmembránový tlak, který všechny složky menší, než je poréznost membrány, protlačí na její druhou stranu, kde se vytváří permeát.

Veškeré komponenty větší než rozměry pórů samozřejmě projít nemohou a zůstanou tedy v tzv. retentátu. Povrch membrány je chráněn před zanesením silou proudu kapaliny pohybující se rovnoběžně s povrchem membrány.

Konstrukce spirálové membrány

Spiral membrane constructionSpirálový prvek obsahuje řadu membránových „obálek“ se dvěma membránovými vrstvami oddělenými perforovanou distanční sítí, z nichž každá je přilepena k centrální sběrné trubici permeátu.

Mezi každou dvojicí obálek je vložena distanční vložka, která vytváří přívodní kanál, což umožňuje, aby vstupní proud protékal po celé délce spirálového prvku, zatímco permeát procházející membránou do membránové obálky proudí ve spirálovitém vzoru ke sběrné trubici permeátu.

Na výše uvedeném obrázku, znázorňujícím strukturu proudění ve spirálové membráně Alfa Laval, červená barva představuje vstupní proud / retentát. Žlutá barva označuje permeát.