Výrobní jednotky

Alfa Laval navrhuje, vyrábí a instaluje kompletní tangenciální membránové filtrační systémy na bázi polymerních membrán. Naše provozní jednotky jsou založeny buď na jedinečných deskových modulech, nebo na spirálových prvcích různých velikostí. Aby bylo dosaženo co nejlepšího řešení, je možné u některých aplikací použít kombinaci obou typů.

production_unit_1699_right_side_640x360.png

Dlouholeté zkušenosti a kompletní sortiment

Alfa Laval nabízí kompletní sortiment tangenciálních filtračních řešení a vlastní výrobu membrán. Naše zkušenosti s mikrofiltrací, ultrafiltrací, nanofiltrací a reverzní osmózou se datují od poloviny šedesátých let, krátce po zahájení využívání membránové filtrace v komerčním měřítku. Rozsáhlé portfolio Alfa Laval zahrnuje vysoce výkonné polymerní membrány, sanitární moduly, komponenty, laboratorní zkušební jednotky, pilotní zařízení a membránové provozní jednotky „na klíč“.

Individuální řešení

Ve společnosti Alfa Laval jsme hrdí na to, že dodáváme zákazníkům kompletní, optimalizovaná řešení, která berou v úvahu všechny aspekty procesu. Naše řešení jsou navržena na základě složení vstupního produktu, výrobních parametrů, požadavků na konečný produkt a nákladů. Vybraná řešení mohou využívat jedinečné deskové moduly nebo nákladově efektivní spirálové prvky – případně kombinaci obou technologií s cílem zajistit co nejlepší řešení. Naše systémy vyvíjíme v úzké spolupráci se zákazníky a můžeme zajistit dávkový i nepřetržitý provoz, stejně jako sanitární a průmyslové provedení. Nabízíme i podporu při validaci i podporu při instalaci a uvedení do provozu.

Výhody

Membránová filtrace poskytuje mnoho významných výhod při použití v průmyslových aplikacích, kde jsou spolehlivost, konzistence a provozní náklady rozhodujícími faktory. Mezi tyto výhody patří:

  • Nižší celkové výrobní náklady
  • Vysoká kvalita produktu
  • Vysoký stupeň flexibility
  • Vlastní design
  • 24hodinový servisní program
IFAT 2016_Webbanner_640x360_PWW00052EN.jpg

Jak to funguje

Fyzikální separace

Membránová filtrace je fyzikální separační proces, při kterém je hnací silou rozdíl v tlaku na obou stranách speciální membrány. Tento proces je charakterizován schopností oddělit molekuly různých velikostí a vlastností. Téměř veškerá průmyslová membránová filtrace se provádí formou tangenciální filtrace, kdy kapalina, která je filtrována, proudí při vysoké rychlosti a tlaku paralelně s membránou.

Fyzická bariéra

Membránová filtrace v nejjednodušší podobě znamená průchod jediného vstupního proudu přes membránovou soustavu, která jej rozdělí na dva samostatné proudy známé jako permeát a retentát. Membrána, která je odděluje, je fyzická přepážka s vysoce specializovanými vlastnostmi – bariéra, kterou mohou procházet pouze určité vybrané složky vyskytující se ve vstupním proudu.

Prostupnost

Póry materiálu membrány jsou tak malé, že se měří v angstromech (10-10 m), a k tomu, aby přes ně kapalina prostupovala, je nezbytné vyvíjet tlak. Póry v membránách používaných pro nanofiltraci a reverzní osmózu jsou dokonce tak malé, že je nelze spatřit ani pomocí skenovacího elektronového mikroskopu.

Types of membrane filtration

Reverse osmosis (RO)

Reverse osmosis uses the tightest possible membrane in liquid separation. In principle, water is the only material that can permeate the membrane. All other materials (salts, sugars, etc.) will be unable to pass through)

Nanofiltration (NF)

Nanofiltration is not as fine a separation process as reverse osmosis, and uses membranes that are slightly more open. Nanofiltration allows small ions to pass through while excluding larger ions and most organis components.

Ultrafiltration (UF)

Ultrafiltration involves membranes in which the pores are larger and the pressure is relatively low. Salts, sugars, organic acids and smaller peptides are allowed to pass, while proteins, fats and polysaccharides are not.

Microfiltration (MF)

In microfiltration, suspended solids, bacteria and fat globules are normally the only substances not allowed to pass through.

Membrane_filtration-HIW.jpg
Vyžádat si informace

Vyžádat si cenovou nabídku pro Výrobní jednotky

Kontaktní osoba

Alfa Laval membrane filtration system

Membrane technology from Alfa Laval

Membrane filtration complements the range of other separation technologies offered by Alfa Laval. This ensures that we are always in a position to provide you with the ideal solution for your particular process. By using membrane filtration alone or in combination with our range of centrifuges, decanters or evaporators.