Beer DeAL

Systém Alfa Laval Beer DeAL je standardizovaný tangenciální membránový filtrační systém, který je speciálně navržen pro pivovarský průmysl. Tato zásuvná (plug-in) jednotka představuje samostatný a plně automatizovaný modulární systém pro dealkoholizaci piva a výrobu podobných produktů s nízkým obsahem alkoholu. Systém Alfa Laval Beer DeAL je k dispozici ve čtyřech standardních velikostech s kapacitou od 300 do 1000 hl/den piva zbaveného alkoholu.

阿法拉伐 Lowal 脱醇系统

Konstrukce a provoz

Systém Alfa Laval Beer DeAL je dodáván jako zařízení pro reverzní osmózu instalované na paletovém rámu s předem sestavenými díly a prefabrikovaným potrubím. Srdcem systému je soustava smyček obsahující 12 až 42 pouzder Alfa Laval, v nichž je instalováno až 168 spirálových membrán. 

Návrh a provoz systému Alfa Laval Beer DeAL vychází z více než dvacetiletých zkušeností společnosti Alfa Laval s procesem dealkoholizace piva. Tento systém byl vyvinut speciálně pro výrobu nízkoalkoholického piva nebo jiných podobných výrobků s nízkým obsahem alkoholu praktickým a nákladově efektivním způsobem.

Speciální funkce

I když lze zvolit jakoukoli teplotu v rozmezí 1 až 30 °C, běžně používaná teplota je 7 až 8 °C, aby se minimalizovaly negativní účinky na dealkoholizované pivo, jako je ztráta aroma. Při použití membránové filtrace není pivo vystaveno působení tepla a neprochází fázovou změnou, jako tomu je při odpařování.

Stejné zařízení dokáže zpracovat všechny druhy piva, včetně pšeničných piv a tmavých piv. Proces je pro všechny tyto typy stejný. Stejný postup lze také použít k výrobě piva s různou úrovní obsahu alkoholu ve stejném zařízení.

Plně automatizováno

Systém je plně automatizován, což znamená, že objem vsázky, obsah alkoholu původního piva a požadovaný obsah alkoholu v dealkoholizovaném pivu lze jednoduše zapsat do programu řídicího systému. Systém Alfa Laval Beer DeAL pak pracuje automaticky, včetně nezbytných CIP a dezinfekčních postupů po zpracování.

Benefits

  • processing at low temperature minimizes unfavourable aroma effects on the dealcoholized beer
  • no oxygen pick-up in the beer as the beer is treated at 30-35 bar pressure
  • all beer types can be handled in the same plant
  • beers with different alcohol levels can be processed in the same plant
  • modular design that is easy to extend
  • four standard sizes with up to 168 spiral membranes in 3 loops 
  • self-contained, fully automated plug-in system, ready for operation
  • low operating and spiral membrane replacement cost
  • main components are manufactured by Alfa Laval
  • all piping and equipment in contact with the product or cleaning liquids are of sanitary-level design. AISI 316L stainless steel parts

Jak to funguje

Flow chart Beer DeAL

Provozní principy

Membrány rozdělují přiváděné pivo do dvou proudů. Proud permeátu, tvořený vodou a alkoholem, prochází membránami, zatímco proud retentátu, sestávající z koncentrovaných proteinů, barviv a příchutí, membránami neprostupuje a lze jej tedy vést zpět do pivní nádrže.

Původní pivo z pivní nádrže je čerpáno do jednotky pro dealkoholizaci. Dvě podávací čerpadla pak zvýší tlak piva až na 30 barů. V tomto okamžiku se pivo přivádí do první smyčky, kde se čerpadlem cirkuluje přes membrány ve smyčce 1. Retentát z první smyčky pokračuje do druhé smyčky a recirkuluje se přes membrány ve smyčce 2.

Retentát ze smyčky 2 se přes tlakový redukční ventil vrací zpět do nádrže na pivo. Permeát (voda + alkohol, který prošel membránami) ze všech smyček se shromažďuje a vypouští, nebo je uložen v nádržích za účelem recyklace alkoholu.

Pivo je vedeno tak, aby proudilo paralelně s povrchem membrány, čímž se membrány udržují čisté (tangenciální průtok). Působením statického tlaku 30-35 barů na membránách jsou přes membrány protlačovány malé molekuly jako voda a alkohol, zatímco větší molekuly, jako jsou příchutě, barva a bílkovina, nejsou schopny projít. Tyto sloučeniny proto zůstávají v retentátu.

Pre-concentration - step 1

This step reduces the volume of the feed beer. After passing through the membrane modules, the feed beer is recycled over the batch tank. The permeate is removed, while the retentate goes back into the beer tank until the desired reduction in volume has been achieved.

Diafiltration - step 2

This step involves washing out the alcohol using diafiltration. It is similar in principle to the pre-concentration step, but diafiltration water is now added. The volume used is the same as that of the permeate leaving the installation, thus keeping the level in the beer tank constant. The diafiltratin step reduces the alcohol content to the desired value for the final low-alcohol beer.

Alcohol adjustment - step 3

After diafiltration, the beer can be adjusted still further by adding water into the batch tank in order to achieve the desired final alcohol content and to fine-tune the taste. The amount of water added is normally the same as the amount of permeate in step. 1

Post-treatment - step 4

The dealcoholized beer can be given its special characteristics by adjusting CO2 levels or by using hop extract or other flavour enhancers.