Dekantační odstředivky

Dekantační odstředivky značky Alfa Laval vám pomohou oddělit pevné látky od kapalin v jediném nepřetržitém procesu. Získejte výhodu nad konkurencí s vysoce výkonnou separací, která produkuje extrahované/klarifikační produkty vynikající kvality a vyšší obchodní hodnoty. Získáváte zpět cenné suroviny, snižujete spotřebu energie, zmenšujete rozměry a šetříte náklady na likvidaci odpadu díky našim průmyslovým dekantačním odstředivkám a službám.

Alfa-Laval-Decanter-Centrifuge

Změňte své podnikání a chraňte životní prostředí:

  • Vysoce výkonná separace, která vede k vysoce hodnotným produktům a ke snížení nákladů na likvidaci odpadu
  • Nízká spotřeba energie a uhlíková stopa
  • Nízké náklady na údržbu díky nepřetržitému provozu, vysoce kvalitní strojní materiály, inteligentní design a promyšlené preventivní služby
  • Nízký poměr investičních nákladů vůči kapacitě

Separace pevných částic a kapalin je běžným výrobním procesem. Společnost Alfa Laval má více než 60 let zkušeností s využitím dekantačních odstředivek ke splnění tohoto požadavku v různých průmyslových odvětvích. S průmyslovým know-how a zkušenostmi se specializovanými procesy z celého světa může společnost Alfa Laval vyhovět vašim konkrétním potřebám pro každou konkrétní aplikaci a instalaci.

.

Produkty

Dekantační odstředivky pro čištění odpadních vod (více zde)

i-DW

ALDEC

ALDEC G3

ALDEC G3 VecFlow

P1

 

Dekantační odstředivky pro stavební vrty

CDNX

Dekantační odstředivky pro chemický průmysl

P2

Dekantační odstředivky pro zpracování ropy a plynu

LYNX

 

Dekantační odstředivky pro těžbu a nerosty

P3

Dekantační odstředivky pro zpracování etanolu

SG2

.

Technologie

 

Inovace s využitím odstředivé síly

Oddělení pevných látek z kapaliny hraje klíčovou roli v řadě průmyslových procesů. Mnoho firem tradičně využívá odkalovací nebo usazovací nádrž, ve kterých částice, usazeniny a pevné látky padají na dno působením gravitační síly. Taková klarifikace je ale extrémně pomalý proces s neregulovatelnými výsledky.

K urychlení procesu využívá dekantační odstředivka odstředivé síly, která může být až 4 000krát účinnější než gravitační síla. Separaci pevných částí a kapalin lze také snadno regulovat nastavením rychlosti otáčení.

Decanter centrifuge
.

Jak funguje dekantační odstředivka?

Pod vlivem odstředivých sil jsou hustší pevné částice vytlačovány ven proti stěně rotujícího bubnu, zatímco méně hustá kapalná fáze vytváří soustředěnou vnitřní vrstvu v dekantační odstředivce. K dosažení různé hladiny kapaliny – tzv. odkaliště – se podle potřeby používají přehradní desky. Usazenina tvořená pevnými částicemi se neustále odstraňuje vyhrnovacím šnekem, který se otáčí jinou rychlostí než buben. Výsledkem je, že se pevné látky postupně „odhrnují“ z odkaliště na kónický „břeh“.

Odstředivá síla zhutní pevné látky a vytlačuje z nich přebytečnou kapalinu. Vysušené pevné látky se pak vypouštějí z bubnu. Odkalená kapalné fáze přetečou přehradní desky umístěné na opačném konci bubnu. Přepážky v pouzdru odstředivky směrují oddělené fáze do správné průtokové cesty a zabraňují případnému riziku křížové kontaminace.

Rychlost vyhrnovacího šneku může být automaticky upravena pomocí pohonu s frekvenčním měničem (VFD) za účelem přizpůsobení rychlosti změně zatížení působením pevných látek.

decanter centrifuge hub
.

Výhody

Jaké jsou výhody v porovnání s jinými typy separačních zařízení?

Rychlejší separace v jednom nepřetržitém procesu

Naše horizontální odstředivky oddělují pevné látky z jedné nebo ze dvou kapalných fází v jediném nepřetržitém, vysokorychlostním procesu. To zvyšuje produktivitu a tím i ziskovost.

Široké možnosti přívodu a regulovatelný výkon

Dekantační odstředivky značky Alfa Laval jsou navrženy tak, aby zpracovávaly širokou škálu pevných částic o průměru od 5 mm do několika mikronů.

Naše průmyslové dekantační odstředivky mohou zpracovávat také kaly s obsahem pevných látek od 0,1 do více než 65 % váhového množství.

Regulovatelné odstředivé síly a další specifické podrobnosti konfigurace znamenají optimalizaci procesu podle vašich specifických požadavků a cílů, jako je koncový produkt vyhovující poptávce na trhu s co nejnižšími náklady.

Solid bowl centrifuge

Proč značka Alfa Laval?

Globální špička v odvětví

Společnost Alfa Laval založená v roce 1883 byla průkopníkem v technologii odstředivé separace a za dobu své existence přišla na trh s celou řadou průlomových řešení. Jedním z nich je vysoce výkonná dekantační odstředivka. Praktické zkušenosti s konstrukcí a výrobou dekantačních odstředivek máme od 50. let minulého století. Se závody po celém světě je dnes společnost Alfa Laval v pozici, kdy může zákazníkům nabídnout vynikající produkty, služby a výsledky v jakékoliv lokalitě.

Pokročilé materiály a technologie

Společnost Alfa Laval používá vysoce kvalitní nerezovou ocel na všechny součásti, které přicházejí do kontaktu s procesem, aby se zabránilo případnému riziku koroze spojené s použitím uhlíkové oceli.

Rotující součásti dekantačních odstředivek značky Alfa Laval vystavené značnému namáhání jsou vyrobeny z vysoce pevné, odstředivě lité nerezové oceli. To zajišťuje odlévání s rovnoměrnou strukturou zrna bez vad a defektů, jakož i hotové součásti bez svarů. Výsledkem je maximální pevnost, bezkonkurenční spolehlivost a dlouhá životnost.

Všechny plochy odstředivek značky Alfa Laval náchylné k opotřebení – nátoková zóna, zóna vypouštění pevných látek, buben a šnek – jsou chráněny materiálem odolným proti oděru zvoleným tak, aby odpovídal způsobu opotřebení v konkrétním průmyslovém procesu.

Technologie těsnění používaná v dekantačních odstředivkách značky Alfa Laval je díky našim technologickým zdrojům neustále zlepšována. V této oblasti mají zásadní význam také odborné znalosti a zkušenosti společnosti Alfa Laval.

Servis

Společnost Alfa Laval má plnou kontrolu nad celým dodavatelským řetězcem, a proto můžeme zákazníkům nabídnout špičkovou dobu odezvy, dostupnost a dodací lhůty, které nemají obdoby.

Naše celosvětové servisní schopnosti a rozsáhlé zkušenosti se smluvní údržbou a servisem dekantačních odstředivek jsou zárukou, že veškeré nezbytné servisní práce naruší provoz jen zcela minimálně.

V případě zakázkových servisních řešení můžeme přizpůsobit naše servisní smlouvy vašim konkrétním potřebám s cílem maximalizovat váš výkon a snížit vaše provozní náklady.