Dekantační odstředivky

Dekantační odstředivky Alfa Laval se používají na separaci pevných látek od kapalin, což je klíčová funkce pro velké množství průmyslových a zpracovatelských procesů. Své uplatnění nalézají při čištění komunálních odpadních vod - odvodňování a zahušťování kalů, čištění průmyslových odpadních vod, v pivovarnictví např. při odvodňování odpadních produktů a v potravinářství. Jednotky jsou navrženy tak, aby zvládly širokou škálu částic o průměru od 5 mm do několika mikronů.

Vyberte dekantační odstředivku podle odvětví / aplikace

Dekantační odstředivky pro potravinářství a pivovarnictví

FOODEC

Dekantační odstředivky pro zpracování ropy a plynu

LYNX

Dekantační odstředivky pro zpracování škrobu

STNX

Dekantační odstředivky pro čištění průmyslových odpadních vod

ALDEC