Foodec

Řada dekantačních odstředivek Alfa Laval Foodec je vhodná pro průmyslová odvětví, v nichž jsou zpracovávány potraviny a nápoje a kde mají zásadní význam hygienické normy.

Foodec decanter centrifuge

Dekantační odstředivky Alfa Laval Foodec spojují bezkonkurenční účinnost s výjimečnou hygienou v provedení, které minimalizuje oxidaci choulostivých potravinářských a nápojových produktů. Zajišťují mimořádně účinnou extrakci kapalné fázea produkci obzvlášť suché pevné fáze. Ve srovnání se všemi ostatními typy, které jsou v současné době dostupné, umožňuje konstrukce odstředivky Foodec až o 25 % vyšší kapacitu zpracování pevné fáze  – a to bez dodatečných nákladů.

Řešení Foodec jsou určena pro úlohy separace v průmyslových odvětvích se zvláštním důrazem na hygienické normy a na zabránění účinkům absorpce kyslíku. Jedinečný design dekantační odstředivky Alfa Laval Foodec disponuje pokročilým těsnicím systémem, který prakticky eliminuje možnost vniknutí vzduchu. Díky tomu jsou tyto jednotky ideální k použití v pivovarech a při výrobě širokého sortimentu nápojů a viskózních potravin včetně vína, ovocných šťáv, kaseinu a laktózy, kávy a čaje, zpracování rajčat a izolátů sójových bílkovin.

Moderní systém pohonu vede k mnohem nižší spotřebě elektrické energie než u jakékoli jiné současné konstrukce a inovativní řídicí systém 2Touch dále snižuje provozní náklady a zajišťuje ještě lepší kontrolu nad procesem separace. Společně tak minimalizují náklady na separaci a zvyšují kvalitu i hodnotu konečného produktu.

Jak to funguje

Foodec - How it works

Separace probíhá v horizontálním válcovém bubnu vybaveném vyhrnovacím šnekem. Produkt je do nádoby přiváděn přes stacionární plnící trubici a je plynule urychlován v rotující vstupní zóně.  Odstředivé síly způsobují, že se veškeré pevné látky hromadí na stěně bubnu.

Vyhrnovací šnek se otáčí ve stejném směru jako buben, ale jinou rychlostí. Tím je sedimentovaná pevná látka postupně posouvána směrem ke kuželovému zakončení bubnu. Konstrukce zařízení Alfa Laval Foodec umožňuje, aby hydraulický tlak uvnitř bubnu pomáhal protlačování sedimentu úzkým otvorem. Přes výstupní otvory vychází z bubnu do prostoru vnějšího pláště velmi suchá frakce sedimentu. Separace probíhá po celé délce válcové části bubnu a vyčištěná kapalina vytéká do prostoru vnějšího pláště přepadem přes nastavitelné hradicí desky.

Všechny dekantační odstředivky Alfa Laval Foodec jsou vybaveny výstupním čerpadlem nové generace, vysokokapacitním vyhrnovacím šnekem a řídicím systémem 2Touch, které snižují provozní náklady a poskytují výjimečný stupeň kontroly nad procesem separace. Řídicí systém je vybaven grafickým uživatelským rozhraním a disponuje širokými možnostmi komunikace.