Olive Oil (Y)

Specifically for two-phase operation, the Alfa Laval Olive Oil Y-series of decanter centrifuges is designed to provide cost-effective operation in the olive oil production chain: Clarification, extraction, dewatering and classification on first and second extraction.

Olive-oil Y 640x360

Design features and benefits

The decanters feature a special design for two phase operation. The geometry of the conveyor allows a good performance through:

  • Open and gentle feed zone design “Esbjerg” able to give maximum performance and wear resistance
  • Special flight for oil migration to the liquid outlet able to optimize yield and oil clarification avoiding turbulence
  • Special conveyor design to improve solids transportation and liquid separation
  • Tungsten carbide tiles on conveyor for Alfa Laval Y9 and Alfa Laval Y10. Optional for Alfa Laval Y8. Special and exclusive wear protection able to significantly reduce maintenance cost of conveyor.

Through the electronic control of the conveyor speed (differential speed) the retention time can be adjusted and set to obtain the required degree of oil clarification. Electronic control of differential speed is done trough a variable frequency drive (VFD) directly connected to Alfa Laval's exclusive direct drive gearbox. This new setup makes it possible to reduce power consumption and wear due to transmission.

High quality stainless steel is used throughout, including hinged casings for easy opening, maintenance and cleaning.

The decanters also have an electronic overload protection system.

Jak to funguje

Konstrukce dekantační odstředivky zajišťuje separaci přiváděné olivové pasty na dvě fáze – olej a vlhkou pevnou fázi.

Olivová pasta se do bubnu přivádí přes stacionární vstupní trubku a poté se plynule urychluje přívodním rotorem. Separace probíhá v horizontálním válcovém bubnu vybaveném šnekovým dopravníkem. Odstředivá síla způsobuje okamžité usazování vlhkých pevných látek na stěně bubnu.

Dopravník se otáčí ve stejném směru jako buben, ale jinou rychlostí, a dopravuje vlhkou pevnou fázi do kuželového zakončení. Protože je lehčí, proudí olej uvnitř a vlhké pevné látky se pohybují směrem k vnějšímu obvodu. Separace probíhá po celé délce válcové části bubnu. Kapalné fáze procházejí přes vibrační filtr na příslušná výstupní hrdla a poté se vypouští do sběrných nádrží.

Maximize operating reliability with Alfa Laval IoT Services

Alfa Laval’s IoT Services is a range of digital services that maximizes operating reliability and uptime in food & beverage processing plants.

Alfa Laval Iot Services Decanter