AlfaPure

Řada AlfaPure značky Alfa Laval zahrnuje speciální odstředivé separační systémy pro odstraňování oleje, tuků a pevných částic z kapalin na bázi směsi vody a oleje, jako jsou chladicí kapaliny, maziva a mycí kapaliny.

AlfaPure系列高速离心机-AlfaPure series high-speed centrifuge

Účinné čištění provozních kapalin se vyplatí

Díky využití odstředivé separace představuje řada Alfa Laval AlfaPure vysoce efektivní systémy pro čištění tekutin z průmyslových provozů, jako jsou chladicí kapaliny, mycí kapaliny a minerální oleje. Odstranění oleje, tuků nebo pevných částic z těchto tekutin prodlužuje jejich životnost a snižuje opotřebení obráběcích strojů, čímž se zvyšuje provozuschopnost ve vašem závodě. Výsledkem je také čistější a zdravější prostředí na pracovišti.

Dlouhá životnost kapalin

Kontinuální čištění až šestinásobně prodlužuje životnost mycích kapalin, zatímco chladicí kapaliny mohou sloužit až deset let, což vede k výrazným úsporám nákladů na jejich výměnu. Silný pokles lze zaznamenat i u nákladů na likvidaci kontaminovaných kapalin a filtrů.

Extrémně účinné čištění

Odstředivá separace je nejúčinnější metoda, která je pro čištění provozních kapalin k dispozici. Odstraňuje vodu, abrazivní kovové jemné částice a další pevné částice o velikosti až 2 μm, a tím výrazně snižuje opotřebení nástrojů a náklady na jejich výměnu. Nižší opotřebení nástroje dále vede k přesnějšímu obrábění a menší zmetkovitosti.

Kompletní návrh systému

Jádrem systému Alfa Laval AlfaPure jsou odstředivé separátory. Každý systém představuje kompletní stavebnicový modul obsahující separátor, napájecí čerpadlo, kalové čerpadlo a snadno ovladatelný  panel obsluhy, řídicí systém na bázi PLC, který automaticky ovládá všechna nastavení ventilů a čerpadel. Jednotka se obvykle instaluje v obtokové soustavě a pracuje nepřetržitě bez přerušení provozu hlavního zařízení. To také znamená, že není nutné provádět změny designu technologického celku.

Optimalizováno podle vašich potřeb

K dispozici je několik systémů Alfa Laval AlfaPure, které umožňují najít nejlepší dostupné řešení pro různé aplikace. Podívejte se na níže uvedený produktový sortiment a seznamte se s podrobným technickým popisem v části věnované dokumentaci.

 

AlfaPure S2

 

 

 

Aplikace:

  • chladiva na bázi vody
  • mycí kapaliny
  • kapaliny na bázi oleje, jako je řezný olej a mazadla

Maximální průtok (l/h):
1000-2000

Objem nádrže s chladivem (m³):
35-55

     

AlfaPure S3

 

Aplikace:

  • čišticí chladiva
  • mycí kapaliny

Maximální průtok (l/h):
 600-3000
 
Objem nádrže s chladivem (m³):
 až 100

     

AlfaPure Z7-5

 

 

 


Aplikace:

  • chladiva na bázi vody
  • mycí kapaliny

Maximální průtok (l/h):
3000-5000

Objem nádrže s chladivem (m³):
95-135

     

AlfaPure Z7-7

 

 

Aplikace:

  • chladiva na bázi vody
  • mycí kapaliny

Maximální průtok (l/h):
5000-7000

Objem nádrže s chladivem (m³):
 145-200

 

Jak to funguje

Desetkrát rychlejší než usazování

V odstředivém separátoru je gravitační síla, která je příčinou separace v tradičních usazovacích nádržích, nahrazena odstředivou silou, která může být více než 10 000krát silnější. Díky tomu je separace přirozeně mnohem rychlejší a efektivnější.

Revoluční talířová technologie

Když se do usazovací nádrže přidají lamelové desky, klesání částic se zastaví dříve a zvětší se plocha, na kterou dopadají, což pomáhá urychlit separační proces. V odstředivém separátoru lze použít stejný základní princip a odpovídající zvýšení účinnosti dosáhnout pomocí svazku speciálních talířů.

Geniální proces separace

Během separačního procesu tlačí odstředivá síla v bubnu separátoru všechny těžké částice vyskytující se v servisní kapalině směrem ven proti stěnám separátoru,  odkud budou z bubnu automaticky vypuštěny do kalové jímky. Rozdíly v hustotě, pokud jsou přítomny dvě kapalné fáze (jako chladivo a neemulgovaný cizí olej nebo minerální olej a voda), způsobí oddělení obou kapalných fází. Lehká kapalná a těžká kapalná fáze vycházejí odděleně přes různé výstupy separátoru.

Díky tomu jsou odstředivé separátory mimořádně efektivním prostředkem, jak odstranit pevné částice z mnoha různých typů provozních kapalin a současně oddělovat různé kapalné složky – to vše v jednom kroku.

Obtoková  instalace

Obvykle se systém Alfa Laval AlfaPure instaluje do obtokové soustavy a pracuje kontinuálně bez přerušení provozu hlavního zařízení. To také znamená, že není nutné provádět změnu designu technologického celku.

AlfaPure bypass system