BTPX

Řada separátorů BTPX pro biotechnologický a farmaceutický průmysl překlenuje mezeru mezi laboratorní a komerční výrobou. Lze používat pro pilotní testování i průmyslovou výrobu.

阿法拉伐 BTPX 自动离心机-Alfa Laval BTPX automatic centrifuge

BTPX je dodáván jako plně automatický, plug-in separační systém a může zajišťovat produkci  od pilotní až po středně kapacitní výrobu.

Separační systém BTPX je sterilizovatelný parou a disponuje možností čištění CIP. Speciálně navržený systém utěsnění zajišťuje účinné zapouzdření a eliminuje riziko kontaminace produktu nebo životního prostředí.

Chladicí pláště, které obklopují buben odstředivky BTPX, poskytují účinnou regulaci teploty a zároveň přispívají k nízké hladině hlučnosti. Systém „dávkovacího prstence“ s odstřelem tuhých látek a rychlým a výrazným účinkem při vyprazdňování zajišťuje nízké ztráty produktu a sušší sediment. V zájmu zajištění maximální hygieny skrápí splachovací trysky vnější stranu bubnu odstředivky a vnitřní stranu krytu rámu.

Jak to funguje

Cutaway of a BTPX centrifuge bowlSměs se zavádí do rotačního bubnu odstředivky (obr. 1) z horní strany přes stacionární vstupní potrubí (1) a před vstupem do svazku talířů (3) se urychluje v distributoru (2). Separace kapalné a pevné fáze probíhá mezi talíři. Kapalná fáze se pohybuje směrem ke středu bubnu, odkud se tlakově odčerpává pomocí vestavěnéhodostředivého čerpadla (4).

Těžší pevná fáze se shromažďuje na okraji bubnu, odkud je přerušovaně vypouštěna přes odstředivý cyklon. Sediment je odváděn hydraulickým systémem pod separačním prostorem v bubnu, který v předem stanovených intervalech spouští dolů pohyblivé dno (5) bubnu, a tím otevírá otvory pro sediment (6) na obvodu bubnu. Buben je namontován na vertikální hřídeli (7) poháněné prostřednictvím šnekového převodu horizontálně uloženým elektromotorem.