BTUX

Separační systém Alfa Laval BTUX byl vyvinut speciálně pro zajištění optimální separace a koncentrace v biotechnologických aplikacích.

阿法拉伐 BTUX 喷嘴离心机-Alfa Laval BTUX nozzle centrifuge

Separátory BTUX využívají skutečnosti, že suspenze koncentrovaných pevných látek je pseudoplastická a v bubnu lehce proudí proti odstředivé síle. To znamená, že regenerované pevné látky lze v uzavřeném systému pod tlakem získat při nízké spotřebě energie. Hygienické podmínky jsou proto velmi dobré a navíc podpořeny pomocí možností čištění CIP při plné rychlosti.

Jedinečná konstrukce trysek Vortex

Stejně jako modely separátorů FEUX a MBUX je i bubnový separátor BTUX vybaven jedinečnými tryskami Vortex společnosti Alfa Laval, které nabízejí výkon, s nímž se běžné tryskové odstředivky nemohou srovnávat. Se samočinně regulovanými vířivými tryskami může být koncentrace vypouštěné pevné fáze udržována na vysoké a rovnoměrné úrovni bez ohledu na kolísání množství nebo koncentrace nátoku. Odstředivka se tak může provozovat blíže k bodu zanesení, aniž by se zvýšilo riziko ucpání.

Separační systém BTUX je určen k automatickému vypuzení vymytých pevných látek během cyklu čištění, což je zvláště vhodné pro technologické linky vybavené automatickým čištěním na místě (CIP).

Kompletní separační systém

BTUX je k dispozici v různých velikostech, které pokrývají širokou škálu procesních požadavků. Kompletní separační systém BTUX se skládá ze separátoru BTUX, elektromotoru, cyklónu na pevnou fázi, rozvaděče a spouštěče, ovládacího panelu, bloku ventilů, průtokoměru, průzorů, ohebných přípojek a dalších souvisejících zařízení.

 

Výhody

  • Self-regulating vortex nozzles for optimal concentrate dryness and minimum clogging risk
  • Sterilizable and high g-force
  • Hygienic design

Jak to funguje

Separace probíhá v bubnu talířového typu, který je vybaven výstupem koncentrátu s vířivými tryskami. Fáze těžkých pevných látek se odstředivou silou pohybuje směrem ven do kapes na sediment na obvodu bubnu a odtud přes výstupy koncentrátu a vnitřní vířivé trysky do komory sběrné trubice, kde je koncentrát stažen sběrnou trubicí a pod tlakem vypouštěn. Vyčištěná kapalná fáze se přes svazek talířů pohybuje směrem ke středu. Tato fáze se pak vystupuje pod tlakem pomocí integrovaného čerpadla.

Kluzný ventil pod dnem bubnu chvilkově otevírá výstupní ventily, což umožňuje vypuzení pevných látek.

Samoregulační vírové trysky

Unikátní vírové trysky automaticky kompenzují změny průtoku nebo koncentrace pevných látek v přiváděné směsi k zajištění konstantní koncentrace vypouštěné pevné fáze.

Samoregulační funkce je založena na vztahu mezi viskozitou kapaliny vstupující do vírové komory a účinkem rychlosti jejího otáčení na tlakovou ztrátu.
Koncentrát vstupuje do komory vírové trysky tangenciálně na obvodu, utvoří v komoře vír a vychází otvorem ve středu trysky. Vstupní a výstupní tlak kapaliny odpovídá standardním hodnotám tlakové ztráty. Tyto tlakové ztráty nejsou v zásadě ovlivněny viskozitou koncentrátu. Tlaková ztráta vytvořená otáčením neboli vířením koncentrátu ve vírové komoře je vysoká, pokud je rychlost víření vysoká, a nízká při nízkých rychlostech víření.