FEQX

Tryskové bubnové separátory Alfa Laval FEQX jsou určeny pro průmyslové fermentační aplikace a jsou k dispozici v mnoha různých velikostech a konfiguracích, z nichž každá je navržena a přizpůsobena ke zvládání širokého spektra požadovaných separačních úloh.

FESX喷嘴碟片离心机-Alfa Laval FESX nozzle bowl separator product image

Separátory FEQX jsou tryskového typu. Tato konstrukce je ideální k oddělování mikroorganismů s vysokým obsahem buněk a  případně nečistot ve formě pevných látek v nátoku.

Separátory FEQX mají periferní trysky, které jsou navíc navrženy tak, aby recirkulovaly část koncentrátu s cílem kompenzovat kolísání koncentrace přiváděné kapaliny a byly schopny zpracovávat i velmi nízké koncentrace pevných látek v přiváděné kapalině.

Jak to funguje

QX separator bowl

Nátok obsahující kapalinu a pevné látky vstupuje do rotačního bubnu odstředivky shora přes stacionární vstupní potrubí a před vstupem do svazku talířů se urychluje v rozdělovači. Separace probíhá mezi talíři. Lehká fáze se pohybuje svazkem talířů směrem ke středu bubnu, odkud se pod tlakem odčerpává pomocí vestavěného dostředivého čerpadla. Pevné látky (např. kvasinky) se shromažďují na obvodu bubnu a kontinuálně se vypouštějí tryskami. Hromadění pevných látek mezi tryskami zabraňují výplňové vložky.

Další funkce separátoru FEQX

Část koncentrovaných pevných látek vypouštěných tryskami může být přes recirkulační přívodní trubku, samostatný rozdělovač a recirkulační potrubí vracena zpět do bubnu.