FESX

Bubnové separátory s tryskami Alfa Laval FESX jsou určeny pro průmyslové fermentační aplikace a jsou k dispozici v mnoha různých velikostech a konfiguracích. Každá z nich je navržena a přizpůsobena tak, aby zvládala velice rozdílné požadavky na separaci.

FESX喷嘴碟片离心机-Alfa Laval FESX nozzle bowl separator product image

Separátory FESX jsou tryskového typu. Tato konstrukce je ideální k oddělování mikroorganismů s vysokým obsahem buněk a případně nečistot ve formě pevných látek v nátoku.

Separátory FESX vypouštějí odseparované buňky kontinuálně tryskami umístěnými v obvodu bubnu. Pomocí této konstrukce je možné pracovat s většími mikroorganismy, např. kvasnicemi, s vysokým obsahem buněk.

Jak to funguje

SX type separator bowl

Nátok obsahující kapalinu a pevné látky vstupuje do rotačního bubnu odstředivky shora přes stacionární vstupní potrubí a před vstupem do svazku talířů se urychluje v rozdělovači. Separace probíhá mezi talíři. Lehká fáze se pohybuje svazkem talířů směrem ke středu bubnu, odkud se pod tlakem odčerpává pomocí vestavěného dostředivého čerpadla. Kvasinky se shromažďují na obvodu bubnu a kontinuálně se vypouštějí tryskami. Hromadění pevných látek mezi tryskami zabraňují výplňové vložky.