FEUX

Separátor Alfa Laval FEUX se vyznačuje jedinečnou kombinací, která je speciálně navržena tak, aby zajistila optimální účinnost separace a koncentrace v průmyslových fermentačních aplikacích.

FEUX离心机-Alfa Laval FEUX separator product image

Separátory FEUX využívají skutečnosti, že suspenze koncentrovaných pevných látek jsou pseudoplastické a v bubnu snadno proudí proti odstředivé síle. To znamená, že regenerované pevné látky lze v uzavřeném tlakovém systému získat při nízké spotřebě energie. Hygienické podmínky jsou velmi dobré a navíc jsou podpořeny pomocí integrovaného čištění CIP při plné rychlosti.

Jedinečná konstrukce trysek Vortex 

Stejně jako u modelů BTUX a MBUX je i buben separátoru FEUX vybaven jedinečnými vírovými tryskami společnosti Alfa Laval, které nabízejí výkon nesrovnatelný s běžnými tryskovými odstředivkami. Se samočinně regulovanými vířivými tryskami může být koncentrace vyloučené pevné fáze udržována na vysoké a rovnoměrné úrovni bez ohledu na kolísání rychlosti nebo koncentrace přítoku. Odstředivka se tak může provozovat blíže k bodu zanesení, aniž by se zvýšilo riziko ucpání.

Separátor FEUX je určen k automatickému vyprazdňování vyplavených pevných látek během cyklu čištění, což je zvláště vhodné pro technologické linky vybavené automatickým čištěním na místě (CIP).

Kompletní sortiment

FEUX je k dispozici v různých velikostech, které pokrývají širokou škálu procesních požadavků, a to od střední až po velkokapacitní výrobu.

Výhody

  • Samoregulační trysky pro optimální vysušení koncentrátu
  • Minimální riziko ucpání
  • Hygienický design

Jak to funguje

Separace probíhá v bubnu talířového typu, který je vybaven výstupem koncentrátu s vířivými tryskami. Fáze těžkých pevných látek se odstředivou silou pohybuje směrem ven do kapes na sediment na obvodu bubnu a odtud přes výstupy koncentrátu a vnitřní vířivé trysky do komory sběrné trubice, kde je koncentrát stažen sběrnou trubicí a pod tlakem vypouštěn. Vyčištěná kapalná fáze se přes svazek talířů pohybuje směrem ke středu. Tato fáze pak vystupuje pod tlakem pomocí integrovaného čerpadla.

Kluzný ventil pod dnem bubnu chvilkově otevírá výstupní ventily, což umožňuje vypuzení pevných látek vysokou rychlostí.

Samoregulační vírové trysky

Jedinečné vírové trysky automaticky kompenzují změny průtoku nebo koncentrace pevných látek v přiváděné směsi a zajišťují konstantní koncentraci vypouštěné pevné fáze.

Samoregulační funkce je založena na vztahu mezi viskozitou kapaliny vstupující do vírové komory a účinkem její rychlosti otáčení na tlakovou ztrátu. Koncentrát vstupuje do komory vírové trysky tangenciálně na obvodu, ve vírové komoře utvoří vír a vychází otvorem ve středu trysky. Vstupní a výstupní tlak kapaliny odpovídá standardním hodnotám tlakové ztráty. Tyto tlakové ztráty nejsou v zásadě ovlivněny viskozitou koncentrátu. Tlaková ztráta vytvořená otáčením neboli vířením koncentrátu ve vírové komoře je vysoká, pokud je rychlost víření vysoká, a nízká při nízkých rychlostech víření.