MAB

Purifikace nebo klarifikace minerálních olejů používaných v námořních zařízeních a elektrárnách (palivové a mazací oleje).

MAB103 Left 640x360

Separace probíhá v bubnu zachycujícím pevnou fázi, který může být nastaven buď na klarifikaci, nebo purifikaci. V obou případech se kontaminovaný olej přivádí do separátoru středem a odstředivou silou se rozdělí do různých fází, přičemž nejtěžší fáze (kal a voda) jsou vytlačovány směrem ven k obvodu bubnu. Akumulovaný kal se z bubnu v pravidelných intervalech odstraňuje ručně.

Instalace

Olej se čerpá, zahřívá a separuje tak, jak je znázorněno na obrázku. Vodní zátka v bubnu separátoru zabraňuje úniku oleje přes výstup vody. Pokud je tato zátka narušena, aktivuje se výstražný signál. U bezobslužných strojoven jsou signály přenášeny na jednotku dálkového ovládání. Když dojde k narušení zátky, trojcestný ventil vypne přívod oleje do separátoru a olej je recirkulován, dokud není vodní zátka obnovena.

Základní vybavení

 • Vstupní armatura znečistěného oleje
 • Výstupní armatura čistého oleje s průhledítkem
 • Výtoková hubice pro vodu
 • Přívod vody pro vodní zátku
 • Sada gravitačních talířů
 • Součásti separátoru obsahující vypouštěcí manžetu, horní talíř bez hrdla a spodní talíř bez otvorů
 • Indikátor otáček
 • Sada silentbloků
 • Sada standardních náhradních dílů
 • Vestavěné zubové čerpadlo (kombinované podávací/ výtlačné čerpadlo)

Doplňkové vybavení

  • Elektromotor
  • Startér
  • Sada nástrojů
  • Sada doporučených dodatečných náhradních dílů pro dlouhodobý servis
  • Flexibilní přípojky
  • Předehřívač
  • Výstražné zařízení pro signalizaci narušení vodní zátky

 

Jak to funguje

Standardní provedení

Separátor pro zachycování pevných částic zahrnuje rám obsahující ve své spodní části vodorovný hnací hřídel s třecí spojkou a brzdou, šnekovou převodovku a vertikální hřídel bubnu. Šnekový převod je umístěn v olejové lázni.

Buben je upevněn na horní části hřídele uvnitř prostoru tvořeného horní částí rámu a krytem rámu, který také nese plnicí a vypouštěcí armatury. Kryt rámu je sklopný, aby se usnadnil přístup při čištění bubnu.