MBUX

Separátory Alfa Laval MBUX pro získávání kvasnic a jiných mikroorganismů využívají skutečnosti, že suspenze koncentrovaných pevných látek jsou pseudoplastické a v bubnu snadno proudí proti odstředivé síle.To znamená, že pevné látky lze v uzavřeném tlakovém systému získat s velmi nízkou spotřebou energie. Hygienické podmínky separace jsou na velmi dobré úrovniudržovány pomocí postupu čištění CIP při plné rychlosti.

MBUX 工业离心机-Industrial centrifuge

Separátory MBUX jsou k dispozici v různých velikostech pokrývajících širokou škálu procesních požadavků.

S patentovanými samoregulačními vířivými tryskami Alfa Laval může být koncentrace vypouštěné pevné fáze udržována na vysoké a rovnoměrné úrovni bez ohledu na kolísání průtoku nebo koncentrace vstupní suroviny. Odstředivka se tak může provozovat blíže k bodu zanesení, aniž by se zvýšilo riziko ucpání.

Lehká a těžká fáze jsou odváděny pod tlakem, což zabraňuje pěnění, zjednodušuje instalaci s menším počtem čerpadel, a zároveň zaručuje vysokou hygienu procesu. Sedimentační kapsy v bubnu odvádějí pevné látky do výstupu koncentrátu, což zabraňuje hromadění zhutněného sedimentu a zefektivňuje separaci i čištění na místě (CIP).

Automatizované čistění CIP při plné rychlosti

Buben se může být během produkčního cyklu a/nebo cyklu čištění přerušovaně otevírat a vypouštět pevnou fázi , přičemž zařízení pokračuje v provozu při plné rychlosti. Kryt rámu je vybaven tryskami pro mytí vnějšího povrchu bubnu.

Standardní provedení

Všechny součásti, které jsou v kontaktu s kapalinou,  jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli, těleso bubnu je z nerezové oceli Super Duplex, a pružná těsnění z EPDM nebo nitrilové pryže schválená pro použití v potravinářství. Separátor je vybaven snímači rychlosti a vibrací. Kotevní patky jsou vybaveny tlumiči vibrací. Separátor MBUX je poháněn přírubovým elektomotorem nainstalovaným ve výrobním závodě, takže není třeba provádět seřizování na místě.

Výhody

  • Samoregulační vířivé trysky pro optimální vysušení koncentrátu a minimální riziko ucpání
  • Hygienický design

Jak to funguje

Separace probíhá v bubnu talířového typu, který je vybaven výstupem koncentrátu s vířivými tryskami. Fáze těžkých pevných látek se odstředivou silou pohybuje směrem ven do kapes na sediment na obvodu bubnu a odtud přes výstupy koncentrátu a vnitřní vířivé trysky do komory sběrné trubice, kde je koncentrát stažen sběrnou trubicí a pod tlakem vypouštěn. Vyčištěná kapalná fáze se přes svazek talířů pohybuje směrem ke středu. Tato fáze pak vystupuje pod tlakem pomocí integrovaného čerpadla. Kluzný ventil pod dnem bubnu chvilkově otevírá výstupní ventily, což umožňuje vypuzení pevných látek vysokou rychlostí.

Samoregulační vířivé trysky

Jedinečné vířívé trysky automaticky kompenzují změny průtoku nebo koncentrace pevných látek v podávané směsi a zajišťují konstantní koncentraci vypouštěné pevné fáze.

Samoregulační funkce je založena na vztahu mezi viskozitou kapaliny vstupující do vířivé komory a účinkem její rychlosti otáčení na tlakovou ztrátu.

Koncentrát vstupuje do komory vířivé trysky tangenciálně na obvodu, ve vířivé komoře utvoří vír a vychází otvorem ve středu trysky. Vstupní a výstupní tlak kapaliny odpovídá standardním hodnotám tlakové ztráty. Tyto tlakové ztráty nejsou v zásadě ovlivněny viskozitou koncentrátu. Tlaková ztráta vytvořená otáčením neboli vířením koncentrátu ve vířivé komoře je vysoká, pokud je rychlost víření vysoká, a nízká při nízkých rychlostech víření.