OCM

Modul pro čistění oleje Alfa Laval (OCM) zajišťuje rychlé a účinné oddělení oleje, vody a pevných nečistot v kontaminovaných minerálních mazacích a hydraulických olejích.

OCM 640x360

Modul pro čistění oleje Alfa Laval (OCM) byl navržen tak, aby rychle a účinně oddělil oleje, vodu a pevné nečistoty v kontaminovaných minerálních olejích používaných v průmyslu pro mazání a hydrauliku. V nouzových situacích může být odstraněno i vysoké množství vody.

Jednotka OCM Alfa Laval je modulární systém se všemi komponenty plně integrovanými a předem konfigurovanými na samonosném rámu pro snadnou, rychlou instalaci a bezobslužný provoz. Základem tohoto kompaktního a snadno použitelného zařízení je vysoce účinná talířová odstředivka Alfa Laval s pevným bubnem.

OCM zajišťuje kontinuální čištění oleje, přičemž zařízení, pro které je používáno, je v plném provozu. V případě potřeby může OCM pokračovat v činnosti, i když je primární zařízení mimo provoz.

Význam čistého oleje

Čistý olej je zásadní pro bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz prakticky všech typů zařízení, která používají oleje k mazání nebo v hydraulických systémech. Čistý olej snižuje opotřebení a korozi na všech návazně instalovaných zařízeních, čímž pomáhá předcházet poruchám a omezovat prostoje po celou dobu provozu zařízení.

Mezi přínosy patří nižší provozní náklady díky menší spotřebě oleje, nižší náklady na likvidaci kontaminovaných olejů a zlepšení kvality produktu i pracovního prostředí.

Jak to funguje

Modul pro čištění oleje se obvykle instaluje do obtokové soustavy, kde zpracovává určité procento plného průtoku  oleje systémem. 
Také instalace mezi dvěma nádržemi je možnou alternativou.

Separace probíhá v talířové odstředivce. Znečištěný olej vstupuje do odstředivky, kde odstředivá síla rozděluje přiváděnou kapalinu do jednotlivých fází.

Nejtěžší z těchto fází – kal a voda – jsou vytlačovány k okraji bubnu. Kalová složka se usazuje v sedimentačním prostoru a musí se v pravidelných intervalech ručně odstraňovat. Čistý olej a oddělená voda jsou kontinuálně vypouštěny.

1. Přívod kontaminovaného oleje   
2. Odvod čistého oleje     
3. Odvod vody                    
4. Kalový koš                      
5. Vodní prostor                  
6. Přívod těsnicí vody
 OCM - Oil Cleaning Modules