PX

Řada talířových odstředivek PX je určena výhradně pro kontinuální odslizení (degumming), neutralizaci, odparafinování a praní různých rostlinných olejů a živočišných tuků v malých, středních a velkokapacitních rafinériích.

PX 工业离心机-PX industrial centrifuge

Řada PX je založena na jedinečné polohermetické koncepci. Hermeticky utěsněný spodní přívod zajišťuje šetrné nedestruktivní urychlení vstupní suroviny až na plnou rychlost bubnu. Větší velikost vtokové soustavy minimalizuje tlakové ztráty na vstupu do separátoru. Výstupy těžké a lehké fáze jsou otevřené, což také snižuje tlakovou ztrátu v separátoru. Požadavek na plnicí tlak zařízení je proto nízký.

Výstupy jsou vybaveny stacionárními odváděcími armaturami pro vypouštění jednotlivých fází. Dostředivé čerpadlo na lehkou fázi je pevné, zatímco sběrné trubice na těžkou fázi jsou nastavitelné.

Nastavením polohovadla na výstupu těžké fáze může obsluha zmenšit nebo zvětšit průměr umístění sběrných trubek. Tato patentovaná inovace umožňuje nastavit polohu separačního rozhraní za provozu, a optimalizovat separační proces.

S ohledem na pracovní prostředí je řada PX navržena tak, aby pracovala při nízké úrovni hlučnosti. Nízké hlučnosti je dosaženo pomocí ložiskových domečků uložených v pryžovém tlumiči, opláštěné kostry a vnější konstrukce bubnu navržené tak, aby vydávala nízký aerodinamický hluk.

Jak to funguje

Olej, který se má separovat, je do bubnu separátoru přiveden zespoda dutou hřídelí, odkud vstupuje do svazku disků. Těžká fáze a těžký kal se tlačí k obvodu bubnu, zatímco lehká fáze proudí směrem ke středu bubnu, odkud je čerpána k dalšímu zpracování. Těžká fáze je vedena přes horní disk do komory, kde ji nastavitelné odváděcí trubice vedou ven ze separátoru. Kal se shromažďuje v kalové jímce a je automaticky v přerušovaných intervalech vypouštěn. Vypouštění se provádí hydraulickým systémem, který v přednastavených intervalech  spustí posuvné dno bubnu dolů, a tím otevře kalové výpusti na obvodu bubnu. Kal je zachycen ve vnějším plášti a přes cyklón odveden z odstředivky.