Řada BD

Kritickými technologiemi při zpracování bionafty jsou ohřev, separace a míchání. Společnost Alfa Laval dodává v rámci všech tří technologií produkty pro různé výrobní kroky.

bd 100 120 left side 640x360

Navíc může společnost Alfa Laval dodat i kompletní zařízení pro předúpravu bionafty. Jako přední výrobce odstředivých separačních systémů má Alfa Laval speciálně navržený separační program pro zpracování bionafty.

Transesterifikace, srdce procesu výroby bionafty, vyžaduje účinné oddělení glycerinu od bionafty. V rámci sortimentu BD separátorů pro bionaftu nabízí společnost Alfa Laval řešení uzpůsobené pro odvětví výroby obnovitelných zdrojů energie. Kompletní řada odstředivých separátorů se skládá z pěti modelů s různými kapacitami. Tento sortiment odstředivek zajišťuje separaci s minimální ztrátou produktu během odkalení a nízkou spotřebou energie i pomocných médií.

Odstředivky BD jsou dodávány jako komplet s řídící jednotkou, Ex-Proof elektromotorem, přívodními a odtokovými přípojkami, pomocným zařízením, soupravou náhradních dílů a sadou nářadí pro údržbu.

Separátor se skládá z rámu se základnou, která obsahuje horizontální hnací hřídel, šnekový převod, mazací olejovou lázeň a dutý svislý hřídel bubnu.

Buben je upevněn na horní části hřídele, uvnitř prostoru tvořeného horní částí rámu, sběračem sedimentu a horním víkem rámu. Horní víko nese systém pro vypouštění kapaliny.

Všechny části, které jsou v kontaktu s procesní kapalinou, jsou vyrobeny z nerezové oceli. Buben je talířového typu s odstředivým vypuzováním pevné fáze a automatickým hydraulickým systémem pro „odstřel“.

 

Jak to funguje

Odstředivka BD je třífázová centrifugační soustava určená k odstranění vody i pevných látek z oleje. Tento typ odstředivky je také známý jako purifikátor a skládá se z bubnu, který se otáčí kolem svislé osy.

V bubnu je svazek kuželových talířů, na nichž  dochází k separaci.

Otáčení tohoto bubnu vysokou rychlostí způsobuje, že vliv gravitace na pevné částice a kapaliny různých hustot se nahradí řízenou odstředivou silou, která může mít účinek odpovídající tisícinásobku vlivu gravitační síly. Když jsou vystaveny takovým silám, tuhé částice a voda – které jsou hustší – jsou vytlačeny směrem ven proti rotující stěně bubnu.

Odstředivka BD je založena na jedinečné polohermetické koncepci. Hermeticky utěsněný přívod zespoda zajišťuje jemné nedestruktivní urychlení vstupní suroviny až na plnou rychlost rotujícího bubnu.