S and P Flex

Řada separačních systémů S a P Flex určených pro kapalná paliva a mazací olej spojuje jedinečné silné stránky separátorů řady S a řady P společnosti Alfa Laval s modulární koncepcí pro skutečně flexibilní dodávky.

S和P Flex系列离心机-Alfa Laval S and P Flex separators

Řada S a P Flex kombinuje účinnost s vysokou flexibilitou a umožňuje vám navrhnout a postavit separační systém Alfa Laval přesně tak, jak vám vyhovuje. Díky zvýšené účinnosti inovovaného separátorů řady S a cenově dostupné jednoduchosti separátorů řady P můžete zvolit separační systém, který nejlépe vyhovuje potřebám vašeho provozu a instalačnímu prostoru.

 • Separátor S
 • Separátor P
 • Mechanická platforma odolná proti opotřebení
 • Flexibilní dodávka

Separátor S – nově vylepšený

Separátor S je celosvětově nejprodávanější a nejúčinnější odlučovač pro palivový a mazací olej. Díky jedinečné technologii Alcap společnosti Alfa Laval se automaticky přizpůsobuje charakteru znečištění oleje a zajišťuje tak důkladnou ochranu a maximální hospodárnost vašeho provozu.

Inovovaný separátor S přináší vylepšení, která dále zvyšují jeho účinnost. Chytré úpravy ve svazku talířů, včetně zvětšení separační plochy, nabízejí až o 20 % vyšší průtok při stejném separačním výkonu. To umožňuje zpracovat stejné množství oleje menším separátorem.

Další funkce, včetně robustnějšího hnacího systému, zvyšují spolehlivost separátoru S a dále snižují náklady na životní cyklus.

Separátor P

Separátor P sdílí mnoho funkcí se separátorem S, ale je určen pro dobře definované oleje s menší variabilitou procesních potíží. Namísto technologie Alcap má v separačním bubnu vyměnitelný gravitační nebo klarifikační talíř.

Výsledkem je odlučovač se stejně vysokým výkonem, vhodný pro mazací a motorové oleje, neboť automaticky nekompenzuje kolísání hustoty.

Mechanická platforma odolná proti opotřebení

Separátory S a separátory P jsou postaveny na mechanické platformě odolné proti opotřebení, která je vybavena systémy CentriShoot a CentriLock.

Vypouštěcí systém CentriShoot, který výrazně snižuje množství kalu, má pevné výtokové stavítko, které se mírně ohýbá na okrajích a odkrývá výpustné otvory.

Uzavírací systém bubnu CentriLock využívá pojistný kroužek bez závitů, který se zamyká a odemyká pouze inbusovým klíčem.

Obě tyto funkce zabraňují opotřebení, minimalizují riziko nutnosti obnovy či výměny bubnu a výrazně snižují náklady na životní cyklus.

Flexibilní dodávka

Koncepce řady Flex poskytuje flexibilní možnosti dodávek separátorů S a separátorů P:

 • Systém Flex - Separátor s pomocnými ovládacími prvky v podobě předkompletovaných bloků umožňuje využití prostoru ve strojovně dle vašich představ. Tato nabídka umožňuje lokální modularizaci nebo montáž vlastními silami.
 • Moduly Flex - Moduly specifikované zákazníkem mohou být vytvořeny pomocí široké škály paletových rámů vzájemně do sebe zapadajícíc. Modulové komponenty lze dodat samostatně a montáž provést na místě, což výrazně zjednodušuje manipulaci i u větších systémů. Pro souběžné zpracování různých minerálních olejů je možné dodat i smíšené moduly.

Všechny dodávky jsou vybaveny modulární a snadno použitelnou řídicí jednotkou EPC, která má standardní napájení a připojuje se přes Ethernet nebo sběrnicovou komunikaci k nadřazeným systémům.

Watch the movie fuel cleaning onboard

Related product

Service by exchange

 • Time-saving service of Vertical Driving Device (VDD)
 • VDD exchanged for a reconditioned unit
 • Gives low OPEX and full peace of mind
 • Performed on board during Overhaul service
 • Part of a Performance Agreement

 Jak to funguje

Separátor S

Separátor Alfa Laval S je hlavní součástí řady vysoce účinných separačních systémů pro těžké topné oleje. Na základě osvědčené technologie Alcap spojuje separátor Alfa Laval S možnosti zpracování těžkého topného oleje a mazacího oleje v jednom separátoru pouze díky snadnému přenastavení příslušných parametrů v jeho řídicí jednotce.

S and P fleax range - How it works

Kontaminovaný olej, ohřátý na správnou teplotu, se nepřetržitě přivádí do separátoru, kde se dochází k odstraňování nečistot. Po odstředivé separaci je vyčištěný olej kontinuálně odčerpáván a oddělený kal a voda se hromadí na obvodu bubnu.

Systém pracuje na principu Alcap. Snímač vody na výstupu čistého oleje měří kapacitní odpor a signalizuje změny do řídicí jednotky EPC60. V závislosti na obsahu vody jednotka EPC60 buď otevírá vypouštěcí ventil, nebo vodu vytlačuje z výtokových otvorů bubnu během vypouštění kalu.

Díky konstrukci bubnu, jeho velikosti, delším intervalům vypouštění a přesné regulaci jsou celkové ztráty kalu, oleje a vody během vypouštění podstatně nižší než u ostatních modelů separátorů. Proces vypouštění CentriShoot využívá rovněž patentované, pevné ohybné vypouštěcí stavítko, které zcela eliminuje opotřebení kovových styčných ploch.

Plášť separátoru zahrnuje prostor pro zachytávání kalu, který je následně vypouštěn do kalové jímky.

Separátor je poháněn elektromotorem přes třecí spojku a řemen. Buben separátoru je upevněn na horní části hřídele, který je uložen na ložiscích a speciálních kompozitních pružinách. Patentovaná sběrná trubka se sama nastavuje tak, aby odstranila vodu z bubnu, a dostředivé čerpadlo odčerpává vyčištěný olej. Pro změnu separačního procesu není nutné provádět v bubnu žádné úpravy, separátor nepoužívá výměnné gravitační disky.

Řídicí systém EPC60 řídí činnost separačního systému a umožňuje sledování kontrolních a výstražných funkcí. Parametry procesu a výstrahy jsou na LCD displeji prezentovány ve formě srozumitelných textových zpráv, které jsou k dispozici v několika jazycích.

Separátor P

P flex range - How it works

Separátor Alfa Laval P je novinka ve vývoji osvědčené technologie. Je speciálně navržen pro dobře definované oleje s méně zásadními procesními problémy. Složitější technologii Alcap v separačním bubnu nahradily výměnné gravitační disky. Výsledkem je odlučovač se stejně vysokým výkonem, který však automaticky nekompenzuje kolísání procesu.

Buben separátoru může být uspořádán jako klarifikátor nebo purifikátor. Purifikátor odlučuje z oleje kal a vodu. Voda se z bubnu průběžně vypouští. Kal, který se nahromadil v kalové jímce v purifikátoru i v klarifikátoru, se vypouští přerušovaně. 

V klarifikátoru je výstup vody zablokován, tj. schopnost manipulace s vodou je omezená. Voda se shromažďuje jako kal. V režimu purifikátoru jednotka EPC60 automaticky reguluje vodu vpuštěnou do separátoru pro vytvoření vodní zátky a dislokaci oleje před vypouštěním kalu.

Separátor je poháněn elektromotorem přes třecí spojku a řemen. Buben separátoru je upevněn na horní části hřídele, který je uložen na ložiscích a pružinách. Kal se vypouští do malé kalové mezinádrže odkud je automaticky přečerpáván do hlavní kalové nádrže.

Během normálního provozu sledovány jsou důležité procesní parametry řídící jednotkou EPC60. Tato jednotka zahrnuje výstražné funkce při nízkém tlaku oleje, vysoké hladině kalu v mezinádrži a výpadek proudu. Kromě toho je k dispozici funkce pro výstrahu zvýšených vibrací, pokud je instalován volitelný vibrační spínač. Chyba funkce jednotky EPC60 je také oznámena výstražným signálem.

Parametry procesu a výstrahy jsou na LCD displeji prezentovány ve formě speciálních textových zpráv. Jednotka EPC60 a spouštěč separátoru jsou umístěny v rozvaděčové skříňi schválené mnoha klasifikačními organizacemi.

Při provozu v režimu purifikátor musí být v bubnu instalován gravitační disk, aby se v bubnu separátoru vytvořilo fázového rozhraní ve správné poloze, tj. hranice mezi olejem a vodní zátkou.

Velikost gravitačního disku musí odpovídat hustotě oleje, viskozitě/teplotě a nátoku oleje do separátoru. V režimu klarifikátoru je namísto gravitačního disku namontován klarifikační disk.

Systém je ovládán automaticky řídicí jednotkou EPC60.